Osnivanje, djelatnost i zakonski akti

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je specijalizirana javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, koja širok raspon svojih djelatnosti iz navedenih područja obavlja kroz osam ustrojstvenih jedinica – centara.

Svaka ustrojstvena jedinica pokriva određeni segment djelatnosti, a one su:

Osim centara, HAPIH ima još dvije ustrojstvene jedinice – Ured ravnatelja i Sektor za podršku poslovnih procesa, obje sa sjedištem u Osijeku, gdje je sjedište Agencije. Zahvaljujući mreži od 41 područnog ureda, specifične djelatnosti HAPIH-a pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske. 

Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu je osnovala Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Djelatnost, ustroj, način rada, poslovanje, odnosi u vezi s upravljanjem i način financiranja HAPIH-a uređeni su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (NN 111/18)

Nadalje, HAPIH obavlja djelatnosti u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu („Narodne novine“, br. 127/19), Zakonom o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 14/14 i 115/18, 32/20), Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 80/13, 32/19, 32/20)), Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“, br.110/21), Zakonu o zaštiti biljnih sorti („Narodne novine“, br. 131/97, 62/00, 67/08, 124/10, 124/11 i 111/18), Zakonu o vinu („Narodne novine“, br. 32/19) i Zakonu o hrani („Narodne novine“, br. 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18).

HAPIH pruža stručnu i znanstvenu potporu Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga, te aktivno sudjeluje u provođenju službenih kontrola i drugih aktivnosti sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. 

Stručnjaci i znanstvenici HAPIH-a imaju intenzivnu suradnju s institutima, zavodima, akademskom zajednicom, laboratorijima i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj iz područja poljoprivrede i sigurnosti hrane, hrane za životinje, kao i međunarodnim institucijama srodnog područja rada, posebice država članica Europske unije. HAPIH je i nacionalna kontakt točka Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) te osigurava razmjenu informacija između EFSA-e i nacionalnih dionika koordinirajući nacionalnom mrežom institucija iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj.

Također, HAPIH provodi razvojno-istraživačke aktivnosti, a među mnogobrojnim zadaćama je i pronalaženje inovativnih rješenja u području poljoprivrede i sigurnosti hrane, te aktivna uloga u diseminaciji znanja, sve u funkciji unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje, s ciljem doprinosa društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

Zakonski akti

Osim Statuta i Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (NN 111/18), osnovni zakonski akti po kojima Agencija posluje su sljedeći:

 • Zakon o biljnom zdravstvu (NN 127/19);
 • Zakon od održivoj uporabi pesticida (NN 14/14115/18, 32/20);
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13, 32/19, 32/20);
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13115/18, 32/20);
 • Zakon o zaštiti biljnih sorti (NN 131/9762/0067/08124/10124/11111/18);
 • Zakon o vinu (NN 32/19);
 • Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 110/21);
 • Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN 149/0922/11120/12);
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 126/19);
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN 18/1347/14114/18);
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 112/19);
 • Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN 115/18, 52/21);
 • Zakon o veterinarstvu (NN 82/13148/13, 115/18, 52/21);
 • Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21);
 • Zakon o hrani (NN 81/1314/1430/15115/18);
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13115/18);
 • Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN 52/21).

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content