Centar za stočarstvo

Centar za stočarstvo objedinjuje organizacijske jedinice,u kojima se obavljaju poslovi iz područja uzgoja i testiranja uzgojno valjanih domaćih životinja (goveda, svinje, ovce, konji, koze, perad). S posebnim ponosom ističemo kako su vrlo rijetke metode kontinuiranog prikupljanja podataka za unaprjeđenje određene gospodarske grane koje imaju tradiciju dužu od 100 godina.  Kontrola mliječnosti kao segment sustava kontrole proizvodnosti domaćih životinja, poglavito u sektoru mliječnog govedarstva ima svoje početke u davnoj 1913. godini i osnivanju Saveza marvogojskih udruga Hrvatske.  Tijekom stoljetnog razdoblja velike društvene promjene imale su značajan utjecaj na razvoj poljoprivrede u cijelosti, a naravno i na razvoj stočarske proizvodnje. Provedba kontrole proizvodnosti kontinuirano se provodila (uz prekide tijekom ratnih vremena) pokazujući stalnu želju struke i uzgajivača u održavanju povezanosti s dostignućima uzgoja iz zapadnoeuropskih zemalja.  U skladu s napretkom pojedinih grana stočarske proizvodnje razvijaju se i primjenjuju metode kontrole proizvodnosti na sve vrste gospodarski iskoristivih domaćih životinja.  

Centar za stočarstvo 03

Centar sudjeluje u postupcima označavanja domaćih životinja prema aktualnim pravilnicima o označavanju domaćih životinja, a posebice se to odnosi na pružanje pomoći uzgajivačima koji nemaju dovoljnih znanja niti vještina za samostalno označavanje. Sustav označavanja povezan je sa sustavom kontrole proizvodnosti kao izvor podataka o podrijetlu svake pojedinačne životinje u stadu i kamen temeljac praćenja zdravstvenog statusa stada, kontrole zaraznih bolesti, praćenja prometa životinja i garancija sigurnosti hrane s hrvatskih farmi. Sustav označavanja i sustav kontrole proizvodnosti omogućuju i pružaju dovoljno jamstvo za sve stočarske proizvode s naših farmi (“Mlijeko, meso i jaja hrvatskih farmi”). Isto tako, razumijevajući složenost administriranja u podnošenju zahtjeva za potpore pomažemo poljoprivrednim proizvođačima pri obavljanju ovog prevažnog postupka u svrhu ostvarivanja prava na pripadajuće im novčane potpore.

Sve postupke kontrole proizvodnosti (od utvrđivanja proizvedenih količina do izdavanja dokumentacije o rezultatima kontrola) provodimo prema preporukama krovne Međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (ICAR – The International Committee for Animal Recording). Prikupljeni podaci omogućavaju  provedbu progenog testa i procjenu uzgojnih vrijednosti pojedinačnih grla, koje predstavljaju najvažniji alat selekcije. Kontrola proizvodnosti domaćih životinja pored svoje izvorne namjene u svrhu odabira najboljih grla za stvaranje budućih generacija postala je sveobuhvatni sustav koji pruža neophodne podatke za suvremeno upravljanje stočarskom proizvodnjom. Primjerice analizom uzorka mlijeka moguće je utvrditi brojne propuste u hranidbi mliječnih krava  (dijagnostička upotreba analiza mliječnih sastojaka). Određivanje zdravstvenog statusa za svako grlo u stadu kao i za cjelokupno stado na temelju broja somatskih stanica doprinosi učinkovitijoj borbi protiv bolesti mliječne žlijezde (mastitis), dok određivanje reproduktivnog statusa (npr. spremnost krave za oplodnju) omogućuje upravljanje trajanjem međutelidbenog razdoblja. Dobar alat za unapređenje reproduktivnog statusa stada predstavlja rano otkrivanja bređosti krava (već s ≥28 dana nakon osjemenjivanja) iz uzoraka mlijeka, putem laboratorijskog testa (IDEXX test).

Centar za stočarstvo pruža kontinuiranu podršku radu i razvoju uzgojnih udruženja, kako na stručnoj razini u provedbi uzgojnih programa, tako i na organizacijskoj i tehničkoj razini. S tim u svezi vrši se koordinacija uzgojnih aktivnosti, te se obavljaju poslovi planiranja, izrade i provedbe programa suradnje s uzgojnim udruženjima, predlaže, potiče i organizira okupljanje i djelovanje uzgajivača kroz uzgojna udruženja, te na tehničkoj i stručnoj razini prati njihovo daljnje funkcioniranje i razvoj. Intenzivna je suradnja sa središnjim uzgajivačkim savezima (npr. provedba uzgojnih programa, priprema i izdavanje uzgojne dokumentacije), a na lokalnoj razini potiče se okupljanje, educiranje i djelovanje kroz uzgajivačke udruge. U provedbi uzgojnih programa sve važnije mjesto zauzima primjena modernih selekcijskih postupaka i alata (genomska selekcija i sl). Pored aktivnosti vezanih uz komercijalne pasmine, sudjelujemo u izradi i provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja

Centar za stočarstvo u suradnji sa središnjim uzgajivačkim savezima provodi aktivnosti vezane uz promociju uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje općenito, pri čemu se posebno ističu stočarske izložbe i smotre, te izložbe poljoprivrednih proizvoda. Ove manifestacije imaju prije svega važnu ulogu u očuvanju i promicanju tradicije uzgoja, bilo da se radi o onima lokalnog, regionalnog ili pak nacionalnog karaktera. Tako npr. Državnom stočarskom izložbom promoviraju se kako uzgajivači i stoka, tako i poljoprivredna politika, struka i država općenito. Sudjelovanje na izložbama omogućuje uzgajivačima da predstave svoje gospodarstvo i kvalitetu svoje stoke ne samo posjetiteljima izložbe, već prije svega potencijalnim kupcima rasplodnog materijala.

Edukacija uzgajivača je također jedna od važnih karika u suradnji sa središnjim uzgajivačkim savezima, pri čemu je dobar primjer redovito održavanja godišnjih savjetovanja uzgajivača, te tematskih radionica i predavanja. Savjetovanje uzgajivača su već dugi niz godina središnje mjesto susreta uzgajivača, istaknutih predstavnika struke i predstavnika nadležnog ministarstva. Cilj savjetovanja je stjecanja korisnih i primjenjivih spoznaja, razmjene iskustava, upoznavanje s glavnim smjernicama poljoprivredne politike i uspostavljanja novih poslovnih odnosa. Djelatnici Centra za stočarstvo uređuju glasila središnjih uzgajivačkih saveza (npr. “Uzgoj goveda“), pišu stručne članke i preporuke za uzgajivače, čime doprinose postizanju boljih uzgojnih rezultata, ali i popularizaciji uzgoja i rada središnjih uzgajivačkih saveza.

Centar za stočarstvo aktivan je sudionik u procesima donošenja zakonske regulative i  izrade poljoprivredne politike u sektoru stočarske proizvodnje. Nadalje, surađujemo s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave s ciljem kreiranja razvojnih mjera projekata, koji također imaju za cilj razvoj stočarske proizvodnje. Djelatnici Centra za stočarstvu surađuju sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu te su vrlo često aktivni sudionici u stručnim i znanstvenim istraživanjima i projektima.

Naše glavno nastojanje i svojevrsni moto je „biti servis hrvatskom stočarstvu“, jer želimo pomoći hrvatskim uzgajivačima u pružanju učinkovitih odgovora na izazove pred kojima se nalaze: sniženje cijena proizvoda, povećani izdaci za osiguranje uvjeta smještaja vezanih za dobrobit životinja, povećani izdaci vezani za očuvanje okoliša te sve veći pritisak javnosti uz sigurnost proizvodnje vezan uz zaštitu potrošača. Zajedničkim radom uzgajivača i struke moguće je odgovoriti na navedene izazove. Snaga Centra za stočarstvo leži u njegovim stručnim djelatnicima raspoređenim po cijelom području Republike Hrvatske, a koje karakteriziraju slijedeće vrijednosti: stručnost, mobilnost,  dostupnost, informatička osposobljenost (prikupljanje podataka putem ručnih računala) i pružanje rezultata aktivnosti u realnom vremenu (web aplikacija za uzgajivače).

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content