Vizija – Misija – Ciljevi

VIZIJA AGENCIJE

U sljedećih 10 godina postati vodeća razvojna institucija u poljoprivredi u Panonskoj regiji Europske Unije.

Objedinjavanjem laboratorijskih, ljudskih i ostalih resursa omogućiti profiliranje Agencije kao edukacijskog centra koji će krajnjim korisnicima, proizvođačima biti najbolja moguća razina razvoja poljoprivrede kao i podloga za kreiranje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Provedbom aktivnosti reguliranih zakonskim aktima omogućiti funkcioniranje poljoprivredne proizvodnja na temeljima održive i konkurentne poljoprivrede uz visoke standarde očuvanja okoliša.

Ostvarivanje Vizije Agencije uključuje stvaranje ljudskih i infrastrukturnih kapaciteta neophodnih za ostvarenje Misije Agencije.

MISIJA AGENCIJE

Djelatnosti Agencije propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu i drugim specijalističkim propisima (više od 19 Zakona, više od 200 Pravilnika, Uredbi i Naputaka), a obuhvaćaju istraživanja u polju agronomije i srodnim poljima, zaštite bilja, sjemenarstva i rasadničarstva, vinogradarstva, vinarstva, uljarstva, voćarstva, povrćarstva, poljoprivrednog zemljišta, stočarstva, kontrole kvalitete svježeg sirovog mlijeka, meda i stočne hrane  i sigurnosti hrane.

Agencija ostvaruje programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku te u suradnji sa znanstvenim institucijama uspostavlja infrastrukturu od interesa za cjelokupni sustav poljoprivrede Republike Hrvatske.

Agencija treba osigurati i razvijati izvrsnost u tehnologijskim i razvojnim istraživanjima iz područja poljoprivrede i sigurnosti hrane i time unaprijediti proizvodnju hrane i bioenergije, prateću industriju i gospodarenje prirodnim izvorima u nacionalnom, regionalnom  i europskom kontekstu s posebnim naglaskom na razvoj održive i konkurentne nacionalne poljoprivrede.

Stručnjaci Agencije također pružaju stručnu i znanstvenu potporu Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te provođenjem laboratorijskih analiza uzoraka za fitosanitarnu, poljoprivrednu i vinarsku inspekciju.

Djelatnosti se zbog njihove specifičnosti obavljaju na području cijele Republike Hrvatske.

STRATEŠKI CILJEVI

OPĆI CILJ 1 Znanstveno-stručna djelatnost

POSEBNI CILJ 1.1 Poticati i ojačati provedbu i sustavno unaprjeđivati istraživanja od nacionalnog interesa u području poljoprivrede i sigurnosti hrane

POSEBNI CILJ 1.2 Poticati i ojačati provedbu i sustavno unaprjeđivati istraživanja u području poljoprivrede i sigurnosti hrane u europskom kontekstu

POSEBNI CILJ 1.3 Poticati izdavačku djelatnost

POSEBNI CILJ 1.4 Organizacija i suorganizacija znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja

OPĆI CILJ 2 Proizvodno-komercijalna djelatnost

POSEBNI CILJ 2.1 Racionalizacija troškova

OPĆI CILJ 3 Edukacija i javnost

POSEBNI CILJ 3.1 Sustavna uključenost Agencije u obrazovne i društvene procese

POSEBNI CILJ 3.2 Podizanje prepoznatljivosti Agencije u javnom sektoru

OPĆI CILJ 4 Poljoprivredna politika

POSEBNI CILJ 4.1 Sustavna uključenost Agencije u kreiranju i provođenju nacionalne poljoprivredne politike (razvojni programi)

POSEBNI CILJ 4.2 Aktivnosti vezane za sjemenarstvo i rasadničarstvo

POSEBNI CILJ 4.3 Aktivnosti vezane za zaštitu bilja

POSEBNI CILJ 4.4 Aktivnosti vezano za tlo

POSEBNI CILJ 4.5 Aktivnosti vezane za sigurnost hrane

POSEBNI CILJ 4.6 Aktivnosti vezane za stočarstvo

POSEBNI CILJ 4.7 Aktivnosti vezane za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda

POSEBNI CILJ 4.8 Aktivnosti vezane za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo

POSEBNI CILJ 4.9 Aktivnosti vezane za voćarstvo i povrćarstvo

POSEBNI CILJ 4.10 Sustavno izvještavanje Ministarstva poljoprivrede o opasnostima i rizicima koji se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji

OPĆI CILJ 5 Legislativa

POSEBNI CILJ 5.1 Pružanje stručnu i znanstvenu potpore Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga

POSEBNI CILJ 5.2 Funkcioniranje poljoprivredne proizvodnje

OPĆI CILJ 6 Promocija hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

POSEBNI CILJ 6.1 Aktivnosti vezane za neobvezni sustav označavanja
(Nacionalne oznake)

POSEBNI CILJ 6.2 Organiziranje i sudjelovanje u manifestacijama s ciljem promocije hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

POSEBNI CILJ 6.3 Prodaja hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda bez ostvarivanja dobiti

POSEBNI CILJ 6.4 Izdavanje promotivnih materijala, planiranje i organizacija događanja u organizaciji Agencije s ciljem promocije

OPĆI CILJ 7 Poboljšanje kadrovske strukture i unaprjeđenje infrastrukture

POSEBNI CILJ 7.1 Poboljšanje kadrovske strukture

POSEBNI CILJ 7.2 Unaprjeđenje infrastrukture

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content