Projekti

4. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane s međunarodnim sudjelovanjem

KAMPANJA EU BIRA SIGURNU HRANU

PROJEKTI U TIJEKU U KOJIMA JE CSH VODITELJ 

1. NACIONALNO ISTRAŽIVANJE PREHRAMBENIH NAVIKA DOJENČADI I MALE DJECE 2017-2021

Opis projekta

Centar za sigurnost hrane (CSH), uz financijsku potporu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), provodi prvo nacionalno istraživanje koje ima za cilj prikupiti podatke o prehrambenim navikama djece u dobi od 3 mjeseca do 9 godina. Istraživanje će se, u periodu od 2017. do 2021., provesti na ukupno 2000 djece. Istraživanje će se bazirati na EFSA EU Menu metodologiji, u cilju dobivanja kvalitetnih podataka na individualnoj razini koji će biti usporedivi s podacima i iz ostalih EU zemalja. Istraživanje je podijeljeno u tri faze. U prvoj fazi je predviđena implementacija EU Menu metodologije na nacionalnu razinu, kako bi se obuhvatile specifičnosti prehrambenih navika. U ovoj fazi bit će kreiran i prvi nacionalni softver za prikupljanje i obradu podataka, nakon čega će se provesti pilot istraživanje u svrhu testiranja postavljene metodologije. U drugoj fazi predviđeno je anketiranje ispitanika u trajanju od dva neuzastopna dana, kroz sva četiri godišnja doba, kako bi se obuhvatile razlike u konzumaciji hrane uvjetovane dostupnošću sezonskih namirnica i životnog stila. U zadnjoj fazi slijedi obrada prikupljenih podataka i slanje podataka EFSA-i u formatu koji je EFSA propisala putem platforme DCF (Data Collection Framework).

Cilj projekta

Cilj ovog projekta je prikupiti podatke o prehrambenim navikama, opće socio-demografske podatke, antropometrijske podatke, podatke o količini i učestalosti konzumacije hrane i pića, dodataka prehrani i prehrambenim navikama djece intolerantne i/ili alergične na određenu hranu.

Osim omogućavanja kvalitetne procjene rizika, s ciljem osiguranja zdravlja populacije i zaštite potrošača, ovo istraživanje omogućit će prikupljanje detaljnih i visokokvalitetnih podataka o prehrani ove najranjivije populacijske skupine, te će kao takvi koristiti:

  • Nutricionistima – za kreiranje smjernica i preporuka za pravilnu prehranu te kao baza za osmišljavanje specifičnih edukativnih programa za roditelje i djecu
  • Industriji i subjektima u poslovanju s hranom – u cilju prilagođavanja asortimana i (re)formulacije hrane sukladno potrebama i zahtjevima tržišta
  • Epidemiolozima – za stavljanje u odnos s prevalencijom pojedinih bolesti, što ima za posljedicu procjenu utjecaja prehrane na pojavnost istih
  • Nadležnim tijelima – za donošenje propisa na nacionalnoj razini kojima bi se utjecalo kako na zdravlje potrošača tako i na ukupno zdravstveno stanje populacije

Voditelj projekta

dr. sc. Darja Sokolić, Centar za sigurnost hrane (CSH)

Projektni tim

dr.sc. Martina Jurković, dipl. ing. preh. teh., CSH
Sandra Bašić, univ. spec. oecol., CSH
Sara Mikrut Vunjak, dipl. iur.,
Vlatka Buzjak Služek, dipl.ing.preh.teh., CSH
Željka Horvat, dipl.ing.preh.teh., univ.spec.techn.aliment., CSH
Martina Pavlić, mag. nutr., CSH

Vrijednost projekta

155.000 €

Izvor financiranja

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Nositelj projekta

Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

Partneri na projektu

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
doc. dr. sc. Ines Banjari, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
Lidija Šoher, mag. nutr., Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
prof. dr. sc. Irena Colić Barić, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb
doc. dr. sc. Ivana Rumbak, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb
doc. dr. sc. Irena Keser, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb
izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin Cvetković, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Podugovarač

Alpha Score d.o.o.

Trajanje projekta

4,5 godine (2017 – 2021)

2. NACIONALNO ISTRAŽIVANJE PREHRAMBENIH NAVIKA ADOLESCENATA I ODRASLE POPULACIJE

Opis projekta

Centar za sigurnost hrane (CSH), uz financijsku potporu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), provodi nacionalno istraživanje koje ima za cilj prikupiti podatke o prehrambenim navikama adolescenata od 10 do 17 godina, odraslih od 18 do 64 godine i starijih od 65 do 74 godine. Istraživanje će se, u periodu od 2018. do 2022., provesti na reprezentativnom uzorku za RH ove dobne populacije. Istraživanje će se bazirati na EFSA EU Menu metodologiji, u cilju dobivanja kvalitetnih podataka na individualnoj razini koji će biti usporedivi s podacima i iz ostalih EU zemalja. Istraživanje je podijeljeno u tri faze. U prvoj fazi je predviđena implementacija EU Menu metodologije na nacionalnu razinu, kako bi se obuhvatile specifičnosti prehrambenih navika. U ovoj fazi provesti će se pilot istraživanje u svrhu testiranja postavljene metodologije. U drugoj fazi predviđeno je anketiranje ispitanika u trajanju od dva neuzastopna dana, kroz sva četiri godišnja doba, kako bi se obuhvatile razlike u konzumaciji hrane uvjetovane dostupnošću sezonskih namirnica i životnog stila. U zadnjoj fazi slijedi obrada prikupljenih podataka i slanje podataka EFSA-i u formatu koji je EFSA propisala putem platforme DCF (Data Collection Framework).

Cilj projekta

Cilj ovog projekta je prikupiti podatke o prehrambenim navikama, opće socio-demografske podatke, antropometrijske podatke, podatke o količini i učestalosti konzumacije hrane i pića, dodataka prehrani i prehrambenim navikama adolescenata i odraslih intolerantnih i/ili alergičnih na određenu hranu.

Osim omogućavanja kvalitetne procjene rizika, s ciljem osiguranja zdravlja populacije i zaštite potrošača, ovo istraživanje omogućit će prikupljanje detaljnih i visokokvalitetnih podataka o prehrani ove najranjivije populacijske skupine, te će kao takvi koristiti:

  • Nutricionistima – za kreiranje smjernica i preporuka za pravilnu prehranu 
  • Industriji i subjektima u poslovanju s hranom – u cilju prilagođavanja asortimana i (re)formulacije hrane sukladno potrebama i zahtjevima tržišta
  • Epidemiolozima – za stavljanje u odnos s prevalencijom pojedinih bolesti, što ima za posljedicu procjenu utjecaja prehrane na pojavnost istih
  • Nadležnim tijelima – za donošenje propisa na nacionalnoj razini kojima bi se utjecalo kako na zdravlje potrošača tako i na ukupno zdravstveno stanje populacije

Voditelj projekta

dr. sc. Darja Sokolić, Centar za sigurnost hrane (CSH)

Projektni tim

dr.sc. Martina Jurković, dipl. ing. preh. teh., CSH
Sandra Bašić, univ. spec. oecol., CSH
Sara Mikrut Vunjak, dipl. iur.,
Vlatka Buzjak Služek, dipl.ing.preh.teh., CSH
Željka Horvat, dipl.ing.preh.teh., univ.spec.techn.aliment., CSH
Martina Pavlić, mag. nutr., CSH

Vrijednost projekta

145.000 €

Izvor financiranja

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Nositelj projekta

Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

Partneri na projektu

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
doc. dr. sc. Ines Banjari, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
Lidija Šoher, mag. nutr., Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
prof. dr. sc. Irena Colić Barić, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb
doc. dr. sc. Ivana Rumbak, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb
doc. dr. sc. Irena Keser, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb
izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin Cvetković, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
dr.sc. Lea Pollak, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Podugovarač

Alpha Score d.o.o.

Trajanje projekta

4,5 godine (od 2018. do 2022.)

ZAVRŠENI PROJEKTI U KOJIMA JE CSH BIO VODITELJ 

1. PILOT PROJEKT IMPLEMENTACIJE SSD2 U OKVIRU ELEKTRONIČKOG PRIJENOSA STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA ANALITIČKIH PODATAKA U EFSA-U

Cilj pilot projekta bio je napraviti nacionalnu bazu podataka za elektronsko prikupljanje, ekstrakciju, transformaciju, validaciju i prijenos podataka o službenim kontrolama, koje su zemlje članice EU obvezne dostavljati svake godine, u EFSA-u. EFSA će kroz ovaj pilot projekt dobiti povratne informacije iz zemlja članica EU, u kojima se model testira, o prednostima i nedostacima uvođenja SSD2 modela na nacionalnoj razini s ciljem njegovog poboljšanja i na kraju implementacije. Podaci obuhvaćaju kontaminante, aditive, rezidue pesticida i veterinarsko medicinske proizvode. Osim toga, na godišnjoj osnovi, provodit će se automatsko ažuriranje nacionalne baze podataka EFSA-inim katalozima.

Hrvatska agencija za hranu (današnji CSH) bila je voditelj projekta, a sudionici na projektu su Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane; Ministarstvo poljoprivrede, Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike; Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja; Hrvatski veterinarski institut i Irska agencija za sigurnost hrane.

Projekt koji financira Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) ima vrijednost od 940.800,00 HRK. Projekt je trajao 18 mjeseci (22.10. 2015.-22.04.2017.godine.)

Više: https://www.hah.hr/wp-content/uploads/2014/10/PILOT-PROJEKT-IMPLEMENTACIJE-SSD2.pdf

2. IMPLEMENTACIJA I TESTIRANJE ELEKTRONIČKE PRIJAVE PODATAKA O ZOONOZAMA, ANTIMIKROBNOJ REZISTENCIJI I POJAVI BOLESTI UZROKOVANIH HRANOM U XML, EXCEL I CSV FORMATU

Ovim  se projektom u Republici Hrvatskoj uspostavio novi sustav prikupljanja i prijave podataka koji je omogućio automatski prijenos podataka u XML formatu iz nacionalnih podatkovnih repozitorija putem EFSA-ine web aplikacije Data Collection Framework. Novi sustav značajno će utjecati na poboljšanje kvalitete prikupljenih podataka čime će se znanstvenoj i stručnoj zajednici omogućiti njihovo učinkovitije korištenje. Posljedično, novi sustav utjecat će na podizanje razine zaštite zdravlja građana Republike Hrvatske.

Hrvatska agencija za hranu (današnji CSH) bila je voditelj projekta, a sudionici na projektu su Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane; Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapređenje zdravlja; Hrvatski veterinarski institut; Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju i Hrvatska poljoprivredna agencija.

Projekt koji financira Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) ima vrijednost od 575.047,50 HRK. Projekt je trajao 24 mjeseca (21.10.2015. – 21.10.2017.).

Više: https://www.hah.hr/wp-content/uploads/2014/10/IMPLEMENTACIJA-I-TESTIRANJE-ELEKTRONICKE-PRIJAVE-PODATAKA.pdf

ZAVRŠENI PROJEKTI U KOJIMA JE CSH BIO PARTNER 

1. PROteINSECT

PROteINSECT je trogodišnji projekt (2013. – 2016.) financiran od strane Europske komisije, a bavi se istraživanjem izvedivosti korištenja proteina dobivenih od insekata u hrani za životinje. U projektu sudjeluje 12 partnera iz 7 zemalja Europe, Afrike i Azije, a koordinira ga Food and Enviromental Research Agency (FERA) iz Velike Britanije.

Hrvatska agencija za hranu (današnji CSH) uključila se u provođenje ankete o percepciji potrošača o hrani za životinje u okviru PROteINSECT projekta. Rezultati ove ankete, zajedno s rezultatima ostalih sudionika na projektu, predstaviti će se članovima Europskog parlamenta i donositeljima propisa te će utjecati na europsku politiku vezanu za dostupnost sigurne hrane u budućnosti

Više: http://www.proteinsect.eu/

2. FP7 projekt – TDS exposure

FP7 Total Diet Study Exposure (KBBE.2011.2.4-02) je kolaborativni projekt financiran od strane Europske komisije iz područja: „Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija – 2.2.4 Kvaliteta i sigurnost hrane”. Projekt se provodio u periodu od 01.02.2012. do 31.01.2016. Glavni cilj projekta je unaprjeđenje i standardizacija TDS istraživanja diljem EU. Radni zadaci, kojima je planirana realizacija glavnog cilja projekta, podijeljeni su u 11 radnih paketa te uključuju stručnjake iz 19 zemalja i 26 institucija, najvećim djelom istraživačkih centara i nacionalnih agencija za sigurnost hrane.

Više o projektu pronađite na linku  

3. IPA II projekt Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani (AGRI-CONTO-CLEEN)

AGRI-CONTO-CLEEN – Agricultural Contribution Towards Clean Environment and Healthy Food (Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani) je projekt u okviru IPA II Prekograničnog programa Hrvatska –Srbija. Projekt je trajao 24 mjeseca (travanj 2013.-travanj 2015.)

Glavni mu je cilj povećanje doprinosa poljoprivrede očuvanju okoliša i izgradnja sustava poljoprivredne proizvodnje u pravcu proizvodnje kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda te povećanje svijesti javnosti o utjecaju poljoprivrede na očuvanje okoliša i proizvodnju zdrave hrane.

Više o projektu pronađite na linku 

4. IPA projekt Podizanje svijesti i edukacija o ekoturizmu putem prekogranične suradnje

ECOTOP – Understanding and educating of ECOTOURISM through cross-border cooperation   (Podizanje svijesti i edukacija o EKOTURIZMU putem prekogranične suradnje ) je projekt u okviru IPA  Prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska. Projekt je trajao 12 mjeseci (listopad 2013.-listopad 2014.).

Glavni nositelj IPA projekta „Podizanje svijesti i obrazovanje o ekoturizmu kroz prekograničnu suradnju“ identifikacijskog broja: IPA HUHR/1101/2.2.1/0010 je Gospodarska i industrijska komora Zala županije u Mađarskoj. Sa mađarske strane projektni partneri bili su Gospodarka i industrijska komora Somogy županije i Kapošvarsko sveučilište,  dok su sa hrvatske strane partneri na projektu bili Visoko gospodarsko učilište Križevci i Hrvatska agencija za hranu (današnji CSH) 

Više o projektu pronađite na linku

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content