Propisi

Rbr.NAZIV PROPISAbroj Narodnih Novina ili Službenog Lista EU
1.Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti biljaNN 16/98–Međunarodni ugovori
2.Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti biljaNN 9/99–Međunarodni ugovori
I. OPĆE MJERE SUZBIJANJA ŠTETNIH ORGANIZAMA
3.Zakon o biljnom zdravstvuNN 127/2019
4.Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizamaNN 74/06, 84/10, 120/11,46/14 i 119/14
I. a. NAKNADE
5.Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite biljaNN 116/09, 25/1157/15, 107/17
6.Pravilnik o mjerilima na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odšteteNN 139/10
II. POSEBNE MJERE SUZBIJANJA ŠTETNIH ORGANIZAMA
II. a. ŠTETNI ORGANIZMI NA KRUMPIRU – EU
7.Pravilnik o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje prstenaste truleži gomolja krumpira, koju prouzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.NN 119/06, 89/08
8.Pravilnik o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje smeđe truleži gomolja krumpira i bakterijskog venuća krumpira i rajčice, koju prouzrokuje bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.NN 119/06, 89/08
9.Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirovih cistolikih nematodaNN 2/10
10.Popis sorata krumpira, priznatih u Republici Hrvatskoj, za koje je utvrđeno da su otporne na krumpirove cistolike nematodeNN 87/06
11.Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirova raka, koji prouzrokuje gljiva Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.NN 72/06
II. b. DRUGI ŠTETNI ORGANIZMI – EU
12.Odluka Komisije 2012/138/EU od 1. ožujka 2012. godine o hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma – Anoplophora chinensis (Forster)SL L 64, 3.3.2012
13.Odluka Komisije 2014/356/EU od 14. lipnja 2014. godine o izmjeni Provedbene odluke 2012/138/EU u pogledu uvjeta za unošenje u Uniju i premještanje unutar Unije određenog bilja kako bi se spriječilo unošenje i širenje organizma Anoplophora chinensis (Forster)SL L 175, 14.6.2014
14.Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)NN 1/15
15.Preporuka Komisije 2014/63/EU оd 6. veljače 2014. o mjerama za suzbijanje organizma Diabrotica virgifera virgifera Le Conte u područjima Unije u kojima je njegova prisutnost potvrđenaSL L 38, 7.2.2014
16.Provedbena Odluka Komisije br. 2012/270/EU od 16. svibnja 2012. o hitnim mjerama za sprječavanje unošenja u i širenja unutar Zajednice štetnih organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)SL L 132, 23.5.2012
17.Provedbena Odluka Komisije br. 2012/697/EU od 8. studenoga 2012. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju roda Pomacea (Perry) i njegovog širenja unutar UnijeSL L 311, 10.11.2012
18.Provedbena odluka Komisije br. 2012/756/EU od 5. prosinca 2012. o mjerama za sprječavanje unošenja u i širenja unutar Zajednice štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & GotoSL L 335, 7.12.2012
19.Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)NN 35/09, 103/11
20.Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)NN 51/15
21.Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Gibberella circinata Nirenberg & O'DonnellNN 55/09
22.Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje karanfilovih savijača (Cacoecimorpha pronubana i Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak)NN 17/09
23.Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje kalifornijske štitaste uši – Quadraspidiotus perniciosus Comst.NN 17/09
24.Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘T veld. sp. nov.NN 116/14
II. b. DRUGI ŠTETNI ORGANIZMI - RH
25.Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije - Ambrosia artemisiifolia L.NN 72/07
26.Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)NN 34/15
27.Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje bakterijske paleži – Erwinia amylovora (Burill) Winslow et.al.NN 29/08
28.Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove lozeNN 48/18
29.Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence doree MLONN 20/16
30.Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)NN 128/13
31.Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti – Tilletia spp.NN 80/13
III. BILJNA PUTOVNICA
32.Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicamaNN 56/12
IV. UVOZ IZ TREĆIH ZEMALJA
33.Provedbena Odluka Komisije br. 2012/219/EU od 24. travnja 2012. o potvrđivanju Srbije kao zemlje u kojoj nije zabilježena pojava štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et alSL L 114, 26.4.2012.
34.Odluka Komisije 91/261/EEZ od 2. svibnja 1991. o potvrđivanju Australije kao zemlja u kojoj nije zabilježena pojava štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.SL L126, 22.5.1991
35.Odluka Komisije 2011/787/EU od 29. studenoga 2011. godine o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. iz Egipta.SL L 319, 2. 12. 2011
36.Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz EgiptaNN 80/13
37.Odluka Komisije 2013/ 413/EU od 30. srpnja 2013. kojom se države članice ovlašćuju da odobre izuzeća od određenih odredbi Direktive Vijeća 2000/29/EZ u odnosu na krumpire, osim za krumpire namijenjene sadnji, a koji potječu iz regija Akkar i Bekaa u LibanonuSL L 205, 1.8.2013
38.Odluka Komisije 98/109//EZ od 2. veljače 1998. kojom se privremeno dopušta državama članicama poduzimanje hitnih mjera za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma Thrips palmi Karny iz TajlandaSL L 27, 3.2.1998
39.Odluka Komisije 2006/473/EZ od 5. srpnja 2006.godine o potvrđivanju određenih trećih zemalja i određenih područja u trećim zemljama kao nezaraženih štetnim organizmima  Xanthomonas campestris (svim sojevima patogenim za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (svim sojevima patogenim za rod Citrus)SL L 187, 8.7.2006
40.Odluka Komisije  2010/134/EU od 1 ožujka 2010 o izmjenama i dopunama Odluke 2006/473/EC što se tiče priznavanja kontinentalne Australije kao slobodna od Xanthomonas campestrisSL L 53, 4.3.2010
41.Odluka Komisije 2013/253/EU od 29. svibnja 2013 o izmjenama i dopunama Odluke 2006/473/EC što se tiče o potvrđivanju određenih trećih zemalja i određenih područja u trećim zemljama kao nezaraženih štetnim organizmima  Xanthomonas campestris (svim sojevima patogenim za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (svim sojevima patogenim za rod Citrus)SL L 253, 29.05.2013
42.Odluka Komisije 2004/416/EZ od 29. travnja 2004. o privremenim hitnim mjerama u vezi s određenim agrumima podrijetlom iz Argentine i BrazilaSL L 151, 30.4.2004
43.Odluka Komisije od 16. svibnja 2007. o izmjenama Odluke 2004/416/EZ o privremenim hitnim mjerama s obzirom na određene agrume podrijetlom iz Argentine ili BrazilaSL L 130/46, 22.5.2007
44.Odluka Komisije 2013/67/EU od 29 siječnja 2013 o izmjenama i dopunama Odluke 2004/416/EZ o privremenim hitnim mjerama u vezi s određenim agrumima podrijetlom iz BrazilaSL L 31, 31.1.2013
45.Provedbena Odluka Komisije 2014/422/EU оd 2. srpnja 2014. o utvrđivanju mjera u pogledu određenih agruma podrijetlom iz Južne Afrike za sprečavanje unošenja u Uniju i širenje unutar Unije Phyllosticte citricarpe (McAlpine) Van der AaSL L 196, 3.7.2014
46.Provedbena odluka Komisije 2014/237/EU od 24. travnja 2014. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju i širenja unutar unije štetnih organizama u odnosu na određeno voće i povrće podrijetlom iz IndijeSL L 125, 26.4.2014
47.Provedbena odluka Komisije br. 2013/92/EU od 18. veljače 2013. o nadzoru, zdravstvenim pregledima bilja i mjerama koje se primjenjuju na drveni materijal za pakiranje koji se koristi u transportu određenih roba podrijetlom iz KineSL L 47, 20.2.2013
V. INSPEKCIJSKI PREGLEDI, RAZMJENA INFORMACIJA
V. a.  EU
48.Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemaljaNN 73/06
49.Pravilnik o uvjetima pod kojima se mogu unositi ili premještati određeni štetni organizmi, bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti namijenjeni za pokuse i znanstvene svrhe ili za potrebe sortne selekcijeNN 108/10
50.Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaskaNN 50/08
51.Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike HrvatskeNN 81/13, 141/13
V. b.  RH
52.Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju trećih zemaljaNN 90/13, 140/13
53.Pravilnik o objavi podataka novootkrivenih karantenskih štetočina biljaNN 71/95
VI. DRVENI MATERIJAL ZA PAKIRANJE
54.Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometuNN 89/14
VII. ZAŠTIĆENA PODRUČJA
55.Pravilnik o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjimaNN 96/09,34/10 i 62/13
56.Uredba Komisije (EZ) br. 690/2008 od 4. srpnja 2008. kojom se priznaju zaštićena područja izložena posebnom fitosanitarnom riziku unutar ZajedniceSL L 193, 22.7.2008
57.Pravilnik o uvjetima za premještanje određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kroz zaštićeno područje i za premještanje tog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji potječu iz zaštićenog područja i premještaju se unutar njegaNN 100/09
VIII. DEROGACIJE
58.Odluka Komisije 93/365/EEZ od 2. lipnja 1993kojom se državama članicama dopuštaju određena odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede toplinski tretiranog drva četinjača podrijetlom iz Kanade i utvrđuju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuju na toplinski tretirano drvoSL L151, 23.6.1993
59.Odluka Komisije 93/423/EEZ od 22. lipnja 1993 kojom se državama članicama dopuštaju odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede drva četinjača sušenog u komori podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i kojom se utvrđuju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori.SL L 195, 4.8.1993
60.Odluka Komisije 93/422/EEZ od 22. lipnja 1993. kojom se državama članicama dopuštaju određena odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede drva četinjača sušenog u komori podrijetlom iz Kanade i utvrđuju indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komoriSL L 195, 4.8.1993
61.Odluka Komisije 93/359/EEZ od 28. svibnja 1993. kojom se zemljama članicama dopuštaju odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede drva roda Thuja L. podrijetlom iz SAD-aSL L 148, 19.6.1993
62.Provedbena odluka Komisije br. 2013/780/EU оd 18. prosinca 2013. o određivanju odstupanja od članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu piljenog drva bez kore vrsta Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih DržavaSL L 346 20.12.2013
IX. DOPRINOSI
63.Pravilnik o provedbi uredbi Komisije koje uređuju dodjelu financijskog doprinosa zajedniceNN 62/13

Sredstva za zaštitu bilja

I. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE
1.Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZSL L 309/1, 24.11.2009
2.Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu biljaNN 80/13
3.Uredba Komisije (EU) br. 283/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o aktivnim tvarima, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu biljaSL L 93/1, 3.4.2013
4.Uredba Komisije (EU) br. 284/2013 od 1. ožujka 2013.o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o sredstvima za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu biljaSL L 93/85, 3.4.2013
5.Pravilnik o označavanju sredstava za zaštitu bilja(na snazi je samo članak 9.)NN 11/07, 19/10, 42/12
6.Pravilnik o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja(na snazi je samo članak 14a.)NN 57/07, 119/09, 142/12
7.Pravilnik o sastavu, djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu biljaNN 67/09
8.Uredba Komisije (EU) br. 546/2011 od 10. lipnja 2011.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jedinstvenih načela za ocjenjivanje i odobravanje sredstava za zaštitu biljaSL L 155/127, 11.6.2011
9.Uredba Komisije (EU) br. 547/2011 od 8. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za označivanje sredstava za zaštitu biljaSL L 155/176, 11.6.2011
10.Pravilnik o dobroj istraživačkoj praksiNN 107/09
I. a. Naknade
11.Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005NN 3/14
12.Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstva za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu biljaNN 94/07, 36/10, 55/10, 38/13
II. ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA
13.Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticidaNN 142/12
14.Zakon o održivoj uporabi pesticidaNN 14/14
III. OSTACI PESTICIDA
15.Uredba (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća br. 396/2005 od 23. veljače 2005 godine o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetlaSL L 70/1, 16.3.2005
16.Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetlaNN 80/13
17.Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetlaNN 77/08

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA