Projekti

Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018. – 2020.)

Trajanje projekta: 1. siječnja 2019. – 31. prosinac 2020.

Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Status CZB-a: Partner

Temeljni cilj projekta je uspostava sustavnog monitoringa pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na nacionalnoj razini za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Specifični ciljevi projekta su: 

 • pregled dosadašnjih sporadičnih istraživanja pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj,
 • anketiranje poljoprivrednih proizvođača vezano uz pad učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja,
 • uzorkovanje i testiranje osjetljivosti najvažnijih ekonomskih štetnika na različite grupe insekticida (organofosforne insekticide, piretroide i neonikotinoide) kod kojih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti i koji se u konvencionalnoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji redovito suzbijaju kemijski, primjenom insekticida,
 • uzorkovanje i testiranje osjetljivosti najvažnijih uzročnika biljnih bolesti na različite grupe fungicida kod kojih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti i koji se u konvencionalnoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji redovito suzbijaju kemijski, primjenom fungicida,
 • uzorkovanje i testiranje osjetljivosti najvažnijih korovnih biljaka na različite grupe herbicida kod kojih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti i koji se u konvencionalnoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji redovito suzbijaju kemijski, primjenom herbicida,
 • kreiranje baze podataka o pojavi i stupnju rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja (prikaz podataka u GIS-u),
 • kreiranje antirezistentnih strategija suzbijanja štetnih organizama na nacionalnoj osnovi za najugroženije poljoprivredne kulture (npr. uljanu repicu) – nužnost organiziranog ponašanja prilikom odluke o izboru pripravaka za suzbijanje štetnika, 
 • edukacija proizvođača – uspjeh Programa ovisi o socioekonomskim i infrastrukturnim čimbenicima; obrazovanje i pristup informacijama presudni su u provedbi integrirane zaštite bilja koja sprečava i usporava razvoj rezistentnosti i
 • izrada i tiskanje popularno-stručnih letaka i brošura (za područje fitopatologije, herbologije i zoologije) s naglašenim rezultatima istraživanja – informacije moraju biti široko dostupne i razumljive proizvođačima.

CZB u projektu sudjeluje s istraživanjem rezistentnosti biljnih patogena (Botrytis cinerea, Monilinia spp., Phytophthora infestans, Cercospora beticola, Uncinula necator) – cijelo područje istraživanja te s istraživanjem rezistentnosti korova (Sorghum halepense, Amaranthus retroflexus) – dio područja istraživanja, uz sve ostale ne-istraživačke aktivnosti (izrada brošura i letaka, edukacija proizvođača, izrada web-stranice, kreiranje antirezistentnih strategija).

Rezultati istraživanja 2018. godine dostupni su u godišnjem izvještaju. Odrađene su sve aktivnosti po planu. Štampane su četiri brošure i izrađeni materijali za web-stranicu.

Odgovorna osoba za koordinaciju u CZB-u: Dario Ivić.

Sudionici u CZB-u: Adrijana Novak, Željko Tomić, Krešimir Šimunac, Lorena Šajbić, Nenad Novak, Maja Novak. 

Ukupna planirana vrijednost projekta: 2 250 000,00 kn.

Planirani dio sredstava za CZB: 340 500,00 kn.

Modelling the epidemiology of Flavescence dorée in relation to its alternate host plants and vectors – EUPHRESCO

Trajanje projekta: 1. lipanj 2018. – 30. lipanj 2020.

Nositelj projekta: nema (EUPHRESCO mreža, koordinator projekta Helga Reisenzein, AGES, Austrija)

Status CZB-a: Partner

Ciljevi projekta su: 

 • genska karakterizacija sojeva FD fitoplazme iz prikupljenih uzoraka zemalja partnera projekta te Identifikacija alternativnih biljaka domaćina i vektora,
 • razvoj jedinstvenog protokola za transmisijske pokuse s alternativnim vektorima FD fitoplazme,
 • izrada simulacijskog modela za procjenu rizika i dinamike širenja FD fitoplazme u odnosu na identificirane alternativne vektore i biljke domaćine.

CZB u projektu sudjeluje u aktivnostima prikupljanja uzoraka, analize i genske karakterizacije sojeva FD fitoplazme, uzročnika zlatne žutice vinove loze. Projekt predstavlja potporu nacionalnim istraživačkim aktivnostima i doprinosi jačanju međunarodne suradnje u fitosanitarnom području. Također, projekt omogućuje pristup najnovijim podacima iz područja istraživanja, pristup relevantnim dijagnostičkim protokolima te edukaciju djelatnika HAPIH-a. 

Rezultati istraživanja biti će javno dostupni na web-stranici EUPHRESCO mreže po završetku projekta.

Odgovorna osoba za koordinaciju u CZB-u: Jelena Plavec.

Sudionici u CZB-u: Jelena Plavec, Goran Ivančan, Željko Budinšćak, Ivana Križanac.

Ukupna planirana vrijednost projekta: 200 000,00 EUR.

Planirani dio sredstava za CZB: Svi troškovi sudjelovanja na projektu financirani su iz drugih izvora.

Survey programme on the presence of pests of plants in the territory of the Republic of Croatia

Trajanje programa: 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019. 

Nositelj programa: Ministarstvo poljoprivrede

Status CZB-a: Provoditelj

Program nije istraživački projekt, već program sufinanciran u iznosu od 75 % od strane Europske komisije. Cilj programa je provedba nadzora nad prisutnosti štetnih organizama bilja na nacionalnom teritoriju. 

CZB je u programu jedan od provoditelja, uz Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski šumarski institut. CZB u programu sudjeluje s preko 60 % ukupnih terenskih aktivnosti i preko 80 % ukupnih laboratorijskih analiza.

Prijava programa odvija se svake godine i prolazi tehničku i financijsku ocjenu Europske komisije. CZB na tim programima sudjeluje redovito od 2015. godine. Rezultati programa 2018. godine dostupni su kroz godišnja izvješća pojedinih programa posebnog nadzora. 

Odgovorna osoba za koordinaciju u CZB-u: Dario Ivić.

Sudionici u CZB-u: Ivan Poje, Željko Budinšćak, Darka Hamel, Željko Tomić, Krešimir Šimunac, Jasna Milanović, Jelena Plavec, Ivana Križanac, Lorena Šajbić, Natalia Solina, Kristina Gršić, Mladen Šimala, Adrijana Novak, Tatjana Masten Milek, Vjekoslav Markotić, Maja Novak, Nenad Novak, Maja Pintar, Goran Ivančan, Zdravka Sever, Tina Fazinić, Andrija Vukadin, Luka Popović, Drago Doko, Pero Arnaut, Ivica Bubalo, Suzana Deak, Marina Valentić, Ivana Jakovljević, Lidia Bradarić, Katarina Marić, Nikola Pandurić.

Ukupna vrijednost darovnice: 252 000 EUR. 

Planirani dio darovnice za CZB: 173 336,39 EUR.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA