Djelatnosti i odjeli

U Centru za zaštitu bilja obavljaju se poslovi sukladno odredbama Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09, 55/11), Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14), Zakona o provedbi Uredbe (EZ) 110772009 o stavljanju na tržište sredstva za zaštitu bilja (NN 80/13), Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13) te njihovim pratećim propisima kao i poslovi stručno – znanstvenog istraživanja u području biotehničkih znanosti – zaštita bilja:

 • sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja tijekom vegetacije i biljnih proizvoda u skladištu, radi prikupljanja podataka o pojavi, intenzitetu napada, populaciji i proširenosti organizama štetnih za bilje i biljne proizvode te sustavno vođenje evidencije o tome,
 • sustavno praćenje i nadzor sjemenskih usjeva, sadnog materijala voćaka, vinove loze i ukrasnog bilja, izdavanje biljnih putovnica, edukacija ovlaštenih posjednika bilja o izdavanju biljnih putovnica, edukacija fitosanitarnih inspektora o štetnim organizmima i tržnih proizvođača o zdravstvenoj zaštiti bilja,
 • otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, procjena rizika od štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera njihovog suzbijanja,
 • dijagnosticiranje štetnih organizama u uzorcima bilja, biljnim proizvodima, tlu, vodi i drugim nadziranim predmetima radi određivanja nazočnosti primarno karantenskih štetnih organizama u sklopu programa posebnog nadzora, kao i gospodarski važnih štetnih organizama u okviru izvještajno prognoznih poslova. Također se analiziraju inspekcijski uzorci kao i uzorci koje su dostavile stranke. U odjelu za dijagnostiku i analitiku ti poslovi se obavljaju u: laboratoriju za bakteriologiju, laboratoriju za herbologiju, laboratoriju za mikologiju, laboratoriju za nematologiju, laboratoriju za virologiju, laboratoriju za zoologiju i odsjeku za molekularnu biologiju
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi izvještajno prognoznih poslova (IPP) i programa posebnog nadzora (PPN),
 • organiziranje i provedba stručnog osposobljavanja osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja, sudjelovanje u stručnom usavršavanju fitosanitarnih inspektora, izobrazbi profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera i savjetnika iz područja održive uporabe pesticida, educiranje djelatnika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe,
 • obavljanje ocjene učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, fizikalno kemijskih svojstava i izloženosti primjenitelja sredstava za zaštitu bilja po jedinstvenim načelima,
 • analiziranje sredstava za zaštitu bilja u prometu (post-registracijska kontrola) prema godišnjem programu MP i analiziranje sredstava za zaštitu bilja koja su dostavili inspektori ili stranke,
 • definiranje i procjenjivanje rizika o maksimalno dopuštenim koncentracijama ostataka sredstava za zaštitu bilja (u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu),
 • pružanje znanstvene i stručne potpore nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede u području biljnog zdravstva, dijagnostike i postupku registracije sredstava za zaštitu bilja.

Centar je organiziran u 4 Odjela:

 • Odjel za biljno zdravstvo
 • Odjel za sredstva za zaštitu bilja
 • Odjel za dijagnostiku i analitiku
 • Odjel za istraživanje i primjenu SIT tehnike

ODJEL ZA BILJNO ZDRAVSTVO

U Odjelu za biljno zdravstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

 • provođenje programa posebnog nadzora (PPN)
 • provođenje izvještajno-prognoznih poslova (IPP)
 • praćenje zdravstvenog stanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala kod posjednika bilja upisanih u fitosanitarni upisnik
 • podučavanje posjednika bilja, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zaštite bilja o štetnim organizmima, fitosanitarnim mjerama i načinu obavljanja pojedinih poslova iz područja biljnoga zdravstva
 • stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora i djelatnika Savjetodavne službe
 • izobrazba profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za stjecanje i obnavljanje znanja iz područja održive uporabe pesticida
 • Programi posebnog nadzora (PPN)
 • Izvještajno-prognozni poslovi (IPP)
 • Izobrazba profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja iz područja održive uporabe pesticida

ODJEL ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA I BIOCIDE

U Odjelu za sredstva za zaštitu bilja i biocide obavljaju se sljedeći poslovi:

 • ocjenjivanje dokumentacije učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, fizikalno- kemijskih svojstava i izloženosti primjenitelja sredstava za zaštitu bilja po jedinstvenim načelima;
 • definiranje i procjenjivanje rizika o maksimalno dopuštenim koncentracijama ostataka sredstava za zaštitu bilja (u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu)

Centar za zaštitu bilja obavlja znanstvene i stručne poslove i zadatke sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13). Jedna od glavnih zadaća Odjela za sredstva za zaštitu bilja i biocide je ocjena dokumentacije sredstava za zaštitu bilja, u svrhu njihove registracije ili odobrenja u Republici Hrvatskoj. U okviru tih poslova izrađuje se procjena rizika i ocjena dokumentacije iz područja identiteta, fizikalno-kemijskih svojstva, analitičkih metoda, učinkovitosti sredstva, izloženosti primjenitelja, ostataka sredstva, ponašanja u okolišu i ekotoksikologije. Pri tome se primjenjuju jedinstvena načela o odlučivanju, te brojne EU smjernice i standardi međunarodnih organizacija. Dokumentacija sredstva za zaštitu bilja mora biti izrađena prema odgovarajućim smjernicama, standardima i protokolima (GLP, GEP, OECD, FAO, EPPO, i drugi). Procjena rizika i ocjenjena dokumentacija je stručno-znanstveni temelj za odlučivanje o pojedinoj registraciji ili odobrenju sredstva za zaštitu bilja.

Ocjenjivači koji sudjeluju u registraciji SZB također su uključeni i u ocjenu biocida u postupku njihove registracije, a sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.

Kontakt: dr. sc. Zdravka Sever
zdravka.sever@hapih.hr
tel: +385 1 6430 802 (uredovno vrijeme s kompanijama od ponedjeljka do petka: 10-13 sati)

Sredstva za zaštitu bilja

Proizvodi koji se označavaju kao „sredstva za zaštitu bilja” podliježu odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13). Sredstva za zaštitu bilja koje obuhvaća navedeni Zakon su trgovački oblici koji se sastoje od ili sadrže aktivne tvari, safenere ili sinergiste, a namijenjeni su za neku od sljedećih uporaba:

 • zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od svih štetnih organizama ili sprječavanje djelovanja takvih organizama, osim ako se kao glavna svrha ovih proizvoda smatraju higijenski ciljevi a ne zaštita bilja ili biljnih proizvoda;
 • djelovanje na životne procese bilja, poput tvari koje djeluju na rast, ali na drugačiji način od hranjivih tvari;
 • konzerviranje biljnih proizvoda, ako takve tvari ili proizvodi ne podliježu posebnim odredbama;
 • uništavanje neželjenog bilja ili dijelova bilja, uz izuzetak algi, ako se proizvodi ne primjenjuju na tlu ili vodi radi zaštite bilja;
 • sprečavanje ili suzbijanje neželjenog rasta bilja, uz izuzetak algi, ako se proizvodi ne primjenjuju na tlu ili vodi radi zaštite bilja.

Neovisno o vrsti i namjeni svako sredstvo za zaštitu bilja koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti registrirano ili odobreno pri nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede.

Pregled i tražilica registriranih i odobrenih sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj može se naći na stranicama Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 • Stavljanje sredstava za zaštitu bilja na hrvatsko tržište
 • Postupci registracije
 • Smjernice za dostavljanje dokumentacije za ocjenu SZB u svrhu registracije SZB
 • Naknade za postupak registracije ili odobrenja sredstava za zaštitu bilja
 • Monitoring ostataka pesticida i Program praćenja ostataka pesticida na i u proizvodima biljnog podrijetla – procjena rizika za RASFF sustav

ODJEL ZA DIJAGNOSTIKU I ANALITIKU

U odjelu za dijagnostiku i analitiku obavljaju se poslovi laboratorijskih analiza za određivanje nazočnosti primarno karantenskih, ali i gospodarski važnih štetnih organizama u uzorcima bilja, biljnih proizvoda, tlu, vodi i drugim nadziranim predmetima. Odjel za dijagnostiku i analitiku je podrška za obavljanje velikog dijela poslova Odjela za biljno zdravstvo (programa posebnog nadzora – PPN, izvještajno prognoznih poslova – IPP, praćenje zdravstvenog stanja reprodukcijskoga sjemenskog i sadnog materijala i dr.). Primarno se analiziraju službeni uzorci za potrebe PPN-a i fitosanitarne inspekcije, kao i za potrebe izvještajno-prognoznih poslova te fitosanitarnog nadzora. Isto tako, analiziraju se i svi drugi uzorci na zahtjev pravnih i fizičkih osoba iz djelokruga dijagnostike štetnih organizama. U odjelu se također obavljaju poslovi laboratorijskih analiza sredstava za zaštitu bilja u prometu (post-registracijska kontrola) prema godišnjem programu MP-a i analiziranje sredstava za zaštitu bilja koja su dostavili inspektori ili stranke.

Uzorke koji pristignu na zahtjev pravnih ili fizičkih osoba mora pratiti Zahtjev za analizu uzoraka.

U laboratorijima se provodi i stručno osposobljavanje i specijalizacija iz područja rada.

Kontakt: ivan.poje@hapih.hr 

U Odjelu za dijagnostiku i analitiku ustrojeno je 6 specijalističkih laboratorija i 1 odsjek:

 • Laboratorij za bakteriologiju
 • Laboratorij za mikologiju
 • Laboratorij za nematologiju
 • Laboratorij za virologiju
 • Laboratorij za zoologiju
 • Odsjek za molekularnu biologiju
 • Laboratorij za kontrolu sredstava za zaštitu bilja

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA