Propisi

Pregled Zakona i pripadajućih Pravilnika vezanih uz djelatnost Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu:

Rbr.NAZIV PROPISAbroj Narodnih Novina ili Službenog Lista EU
1.DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560SL L 58/1, 28. 2. 2018.
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561SL L 58/60, 28. 2. 2018.
2.Uredba (EU) br. 555/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vinaSL L 170/1, 27.06.2007.
3.Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/33 od 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L 9, 11. 1. 2019.);SL L 9/2 11. 1. 2019.
4.Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/34 od 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola;SL L 9/46 11. 1. 2019.
5.Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, od 17. prosinca 2013.Ovom uredbom uređuje se zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda, uključivo grožđa i vina, te se stavljaju izvan snage uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007SL L 347/671, 20.12.2013.
6.Uredba (EU) br 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91EU 251/2014
7.Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vinaNN 127/13
8.Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007 43/14 proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007NN 43/14

Pregled Zakona i pripadajućih Pravilnika vezanih uz djelatnost Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu:

Rbr.NAZIV PROPISAbroj Narodnih Novina ili Službenog Lista EU
1.Zakon o vinuNN 32/19
Pravilnik o vinuNN 96/96, 7/97, 117/97, 57/00
Lista zemljopisnih oznakaNN 64/17
Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove lozeNN 53/14
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove lozeNN 74/12, 80/12, 48/13, 159/13
Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vinaNN 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08, 88/09, 24/11, 152/11
Pravilnik o proizvodnji vinaNN 2/05, 137/08, 48/14
Lista tradicionalnih izraza za vinoNN 96/07, 62/10, 133/10, 14/11, 52/12, 75/13, 138/13, 42/17, 49/17
Pravilnik o vinskom i voćnom octuNN 121/05, 53/06, 26/11
Pravilnik o voćnim vinimaNN 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12, 59/13
Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vinaNN 71/08, 121/14
Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vinaNN 106/04, 137/12, 142/13, 48/14, 1/15
Popis članova povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vinaNN 73/17
Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vinaNN 102/04, 64/05
Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstvaNN 7/97, 57/00, 137/12
Popis ovlaštenih laboratorijaNN 49/17
Pravilnik o upisniku destilateraNN 137/05, 75/07
2.Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvodaNN 82/13, 14/14
Zakon o vinu i Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina NN 28/18
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornostiNN 142/13, 49/14
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijaluNN 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17
Zakon o vinu, Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda i Zakon o poljoprivredi
Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove lozeNN 79/17
3.Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvodaNN 149/09, 22/11, 120/12
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vinaNN 141/10, 31/11, 78/11, 120/12
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjimaNN 114/10, 30/15
4.Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i uslugaNN 173/03, 186/03, 76/07, 49/11, 46/18
Pravilnik o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i uslugaNN 72/04, 117/07, 66/11, 43/17
5.Zakon o poljoprivrediNN 118/18
Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimaNN 76/14
Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje lozeNN 67/10, 30/11, 77/13
6.Zakon o hraniNN 81/13, 14/14, 115/18
Pravilnik o jakim alkoholnim pićimaNN 61/09, 141/09, 86/11, 104/11, 118/12, 30/15
Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinjeNN 86/10, 7/11, 74/13
7.Zakon o normizacijiNN 80/13
Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih osoba koje potvrđuju osobljeNN 106/04, 6/05
8.Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinjaNN 81/13, 14/14, 56/15
Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinjeNN 48/15
9.Zakon o općem upravnom postupkuNN 47/09
10.Zakon o trošarinamaNN 106/18
Pravilnik o trošarinamaNN 1/19

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA