Propisi

Pregled Zakona i pripadajućih Pravilnika vezanih uz djelatnost Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu:

R. br.NAZIV PROPISABroj Narodnih Novina ili Službenog Lista EU
1.Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranuNN 111/18
2.Zakon o vinuNN 32/19
Lista zemljopisnih oznakaNN 6/04, NN 111/08, NN 64/17
Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove lozeNN 25/20
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove lozeNN 76/19
Pravilnik o proizvodnji vinaNN 2/05137/0848/14
Lista tradicionalnih izraza za vinoNN 96/0762/10133/1014/1152/1275/13138/1342/1749/17
Pravilnik o voćnim vinimaNN 73/0624/1128/1162/1182/11120/1259/13
Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vinaNN 71/08121/14
Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vinaNN 106/04137/12142/13, 48/141/15
Popis članova povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vinaNN 20/19
Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vinaNN 102/0464/05
Pravilnik o upisniku destilateraNN 137/0575/07
3.Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvodaNN 149/09, 22/11, 120/12, 82/13
Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vinaNN 28/18
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornostiNN 142/1349/14
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijaluNN 48/1483/14147/14110/16127/17, 118/2018, 32/2019  
Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove lozeNN 79/17
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vinaNN 141/1031/1178/11120/12, 120/12, 82/213, 120/12, 120/12, 82/2013, 30/2015, 118/2018, 32/2019
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjimaNN 114/1030/15
4.Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i uslugaNN 173/03186/0376/0749/1146/18
Pravilnik o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i uslugaNN 72/04, 117/0766/1143/17
5.Zakon o poljoprivrediNN 118/18, 42/20,  52/21
Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimaNN 76/14
Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje lozeNN 133/06     67/10, 30/11, 77/13, 49/20
Pravilnik o jakim alkoholnim pićimaNN 61/09141/0986/11104/11118/1230/15
 Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pićaNN 138/05
Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinjeNN 86/107/1174/13
6.Zakon o normizacijiNN 80/13
7.Zakon o akreditacijiNN 158/03, 75/09, 56/13
Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih osoba koje potvrđuju osobljeNN 106/046/05
8.Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinjaNN 81/1314/1456/15,32/19
Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinjeNN 48/15
9.Zakon o općem upravnom postupkuNN 47/09

Pregled Zakona i pripadajućih Pravilnika vezanih uz djelatnost Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu:

Rbr.NAZIV PROPISAbroj Narodnih Novina ili Službenog Lista EU
1.Zakon o vinuNN 32/19
Pravilnik o vinuNN 96/96, 7/97, 117/97, 57/00
Lista zemljopisnih oznakaNN 64/17
Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove lozeNN 53/14
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove lozeNN 74/12, 80/12, 48/13, 159/13
Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vinaNN 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08, 88/09, 24/11, 152/11
Pravilnik o proizvodnji vinaNN 2/05, 137/08, 48/14
Lista tradicionalnih izraza za vinoNN 96/07, 62/10, 133/10, 14/11, 52/12, 75/13, 138/13, 42/17, 49/17
Pravilnik o vinskom i voćnom octuNN 121/05, 53/06, 26/11
Pravilnik o voćnim vinimaNN 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12, 59/13
Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vinaNN 71/08, 121/14
Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vinaNN 106/04, 137/12, 142/13, 48/14, 1/15
Popis članova povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vinaNN 73/17
Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vinaNN 102/04, 64/05
Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstvaNN 7/97, 57/00, 137/12
Popis ovlaštenih laboratorijaNN 49/17
Pravilnik o upisniku destilateraNN 137/05, 75/07
2.Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvodaNN 82/13, 14/14
Zakon o vinu i Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina NN 28/18
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornostiNN 142/13, 49/14
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijaluNN 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17
Zakon o vinu, Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda i Zakon o poljoprivredi
Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove lozeNN 79/17
3.Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvodaNN 149/09, 22/11, 120/12
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vinaNN 141/10, 31/11, 78/11, 120/12
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjimaNN 114/10, 30/15
4.Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i uslugaNN 173/03, 186/03, 76/07, 49/11, 46/18
Pravilnik o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i uslugaNN 72/04, 117/07, 66/11, 43/17
5.Zakon o poljoprivrediNN 118/18
Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimaNN 76/14
Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje lozeNN 67/10, 30/11, 77/13
6.Zakon o hraniNN 81/13, 14/14, 115/18
Pravilnik o jakim alkoholnim pićimaNN 61/09, 141/09, 86/11, 104/11, 118/12, 30/15
Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinjeNN 86/10, 7/11, 74/13
7.Zakon o normizacijiNN 80/13
Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih osoba koje potvrđuju osobljeNN 106/04, 6/05
8.Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinjaNN 81/13, 14/14, 56/15
Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinjeNN 48/15
9.Zakon o općem upravnom postupkuNN 47/09
10.Zakon o trošarinamaNN 106/18
Pravilnik o trošarinamaNN 1/19

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA