Povijest

Na temelju prvog hrvatskog Zakona o vinu iz 1995. godine, Vlada Republike Hrvatske posebnom uredbom osnovala je 1996. godine Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo sa sjedištem (dalje: Zavod) u Zagrebu. Zavod 1998. godine mijenja naziv u Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, koji 2009. godine postaje ustrojstvenom jedinicom Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, te od 1. siječnja 2019. nastavlja s radom kao ustrojstvena jedinica Agencije za poljoprivredu i hranu (dalje: Agencija), pod nazivom Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo (dalje: Centar).

Pri osnivanju institucije uzeta je u obzir važnost ove poljoprivredne grane te dobri primjeri drugih vinogradarskih država koje imaju slične institucije, poglavito u području zaštite zemljopisnog podrijetla vina i drugih oblika zaštita čiji je osnovni cilj zaštita proizvođača od nelegalne konkurencije i zaštita potrošača.

Zahvaljujući nacionalnom zakonu stvoreni su preduvjeti za uspostavu Upisnika proizvođača grožđa i vina te je Republika Hrvatska dobila prvi jedinstveni dokument sa svim podacima o vinogradarskim površinama. Zavod je 1998. godine u svom poslovanju uspostavio elektronski sustav čime je ostvaren značajni napredak praćenja vinogradarsko vinarske proizvodnje i vođenja Upisnika proizvođača grožđa i vina s naglaskom na nadzor površina u sustavu kontroliranog zemljopisnog podrijetla, odnosno zaštićenih oznaka izvornosti.

U svim povjerenim mu zadaćama, opremanjem i akreditacijom ispitnih laboratorija, izradom vinogradarskog katastra, potporom državi pri učlanjenju u OIV (Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo), stalnom suradnjom s Europskom Komisijom, te drugim brojnim aktivnostima, Zavod (Centar) je pokazao najvišu razinu stručnosti i profesionalnosti i potvrdio opravdanost osnivanja.  

U okviru Zavoda (danas Centra) je prvi hrvatski akreditirani laboratorij u području fizikalno-kemijskih ispitivanja vina i jakih alkoholnih pića, akreditiran od 2002. godine te prvi hrvatski akreditirani laboratorij u području senzornih ispitivanja vina i voćnih vina, akreditiran od 2007. godine. Laboratoriji su akreditirani prema zahtjevima međunarodne norme za ispitne i umjerne laboratorije HRN EN ISO/IEC 17025, što je potvrda dugogodišnje visoke osposobljenosti i kompetentnosti laboratorija Centra.

Centar je 2018. godine akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17065 za provedbu postupka stavljanja na tržište vina sa zaštićenom oznakom izvornosti te za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti aromatiziranih proizvoda od vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Aktivnosti koje se danas provode u Centru prvenstveno se odnose na provedbu Zakona o vinu (NN 32/19) te drugih poslova vezanih za EU i nacionalne propise koji uređuju vinogradarstvo i vinarstvo. Centar je također uspostavio i akreditirao metode za ispitivanje kakvoće jakih alkoholnih pića i ulja.

Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo je Centar za poslove fizikalno-kemijskih ispitivanja mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, te za provođenje senzornih ispitivanja vina, voćnih vina, aromatiziranih proizvoda na bazi vina i jakih alkoholnih pića sa zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla.

Agencija (Centar) je nadležno tijelo koje obavlja sustavnu kontrolu zaštićenih oznaka izvornosti prema specifikaciji proizvoda (sukladno Uredbi 1308/2013, članak 94. za zaštitu oznake izvornosti sukladno članku 93.).

Agencija (Centar) je nadležno tijelo za provjere sukladnosti sa specifikacijama aromatiziranih proizvoda od vina iz članka 23. Uredbe (EU) br. 251/2014.

Agencija (Centar) sukladno članku 72. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) 2019/787 je nadležno tijelo za provođenje službenih kontrola za jaka alkoholna pića prije stavljanja na tržište, za proizvode koji nose zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i provjeru sukladnosti sa specifikacijom jakog alkoholnog pića.

Centar je Ministarstvo poljoprivrede također ovlastilo kao nadležno tijelo za pripremu i analizu uzoraka autentičnih vina i provedbu izotopnih analiza s ciljem uspostave analitičke baze podataka za proizvode od grožđa i vina na razini Europske unije.

Proizvođačima su dostupne usluge Centra i preko regionalnih ureda Centra  (Regionalni ured Slavonija i Hrvatsko Podunavlje, Regionalni ured Istra i Kvarner, Regionalni ured Dalmacija, Regionalni ured Središnja bregovita Hrvatska) te suradničkih institucija, Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu i Sveučilišta u Dubrovniku, Zavoda za mediteranske kulture.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content