Procesi

Stavljanje proizvoda na tržište

Zaprimanje zahtjeva za izdavanje Rješenja za stavljanje na tržište proizvoda i preuzimanje uzorka

Zahtjevi za izdavanje Rješenja o stavljanju na tržište proizvoda dostavljaju se osobno, e-mailom ili poštom.

Prethodno, podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Vinogradarski registar pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te imati uredno prijavljene obvezne izjave, Izjavu o berbi, Izjavu o proizvodnji i Izjavu o zalihama proizvoda koji se nalaze u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva dostavlja propisno označen uzorak koji mora biti pripremljen za tržište.

Uzorak vina ili voćnog vina čine četiri (4) boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 L:

  • Za fizikalno kemijsku analizu, dvije (2) boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 L.
  • Za senzorno ocjenjivanje, dvije (2) boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 L.

U slučaju da je zapremnina boca manja od 0,75 L ukupna količina uzorka ne može biti manja od 3 L (npr. ako je zapremnina boca 0,375 L potrebno je dostaviti 8 boca uzorka).

Više informacija dostupno je u Zakonu o vinu („Narodne novine“, br. 32/19) i Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina („Narodne novine“, br. 102/04, 64/05).

Uzorke je moguće dostaviti osobno, poštom (kurirska dostava) ili djelatnik Centra uzima/preuzima uzorak kod proizvođača po zaprimljenom zahtjevu i pri tome izdaje potvrdu o uzetim/preuzetim uzorcima.

Obrasci:

Uzorak

Uzorak vina ili kojeg drugog proizvoda, mora predstavljati prosječan uzorak cjelokupne količine proizvoda za koji se podnosi zahtjev za izdavanje Rješenja o stavljanju na tržište.

U slučaju potrebe za pojašnjenjem načina uzorkovanja i pripreme prosječnog uzorka slobodni ste kontaktirati nas putem telefona ili e-maila.

Tel.: 01 4629 220 (Darko Cenbauer, dipl. ing.); 01 4629 219 (Mirko Batušić, dipl. ing.).

E-mail: darko.cenbauer@hapih.hr; mirko.batusic@hapih.hr.

Izdavanje Rješenja

Zahtjev za izdavanje Rješenja i uzorke zaprimaju ovlaštene osobe u Centru.

Temeljem ocjene zahtjeva sukladno ZOV-u i ZUP-u, uzorku se dodjeljuje jedinstvena oznaka. Nakon provedenog ispitivanja, utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa zahtjevima Zakona o vinu i pratećih Pravilnika, temeljem odredbi Zakona o vinu i Zakona o općem upravnom postupku, Agencija izdaje odgovarajuće Rješenje po traženom zahtjevu stranke.

Obrasci:

Izmjena rješenja

Zahtjev za izmjenu Rješenja moguće je dostaviti osobno, e-mailom ili poštom. Za Rješenja izdana prije 1. travnja 2019., zahtjevu se prilažu i markice za povrat.

Obrazac:

Postupak certifikacije vina sa zaštićenim oznakama izvornosti (dobivanje rješenja za puštanje vina sa zaštićenom oznakom izvornosti u promet)

Proizvođač koji želi ishoditi Rješenje (certifikat) za stavljanje vina s oznakom izvornosti u promet, sukladno odredbama Zakona o vinu, dužan je do 15. siječnja svake godine putem obrasca „Izjava o proizvodnji“ Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) iskazati svoju namjeru proizvodnje vina sa ZOI u narednoj vinskoj godini. Certifikacijsko tijelo standardnim pismom na obrascu OB-01/7 obavještava sve proizvođače koji su u APPRRR-u iskazali namjeru proizvodnje vina s oznakom izvornosti o namjeri provedbe postupka stručne kontrole kod proizvođača.

Postupak certifikacije vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, Certifikacijsko tijelo provodi prema važećim dokumentima sustava upravljanja prema normi HR EN ISO/IEC 17065:2013.

Dokumentacija:

Izdavanje Certifikata za izvoz vina u treće zemlje

Zahtjev za izdavanje Certifikata moguće je dostaviti u Centar osobno, e-mailom ili poštom.

Obrazac:

Komercijalna djelatnost, fizikalno kemijska analiza

Zahtjevi za fizikalno kemijsku analizu proizvoda dostavljaju se osobno, e-mailom ili poštom, a uzorke je moguće dostaviti osobno ili putem pošte (kurirskom dostavom). Podnositelj zahtjeva dostavlja u Centar uzorak zapremnine 0,75 L.

Obrasci:

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA