Procesi

Stavljanje proizvoda na tržište

Zaprimanje zahtjeva za izdavanje Rješenja za stavljanje na tržište proizvoda i preuzimanje uzorka

Zahtjevi za izdavanje Rješenja o stavljanju na tržište proizvoda dostavljaju se osobno, e-mailom ili poštom.

Prethodno, podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Vinogradarski registar pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te imati uredno prijavljene obvezne izjave, Izjavu o berbi, Izjavu o proizvodnji i Izjavu o zalihama proizvoda koji se nalaze u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva dostavlja propisno označen uzorak koji mora biti pripremljen za tržište.

Uzorak vina ili voćnog vina čine četiri (4) boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 L:

  • Za fizikalno kemijsku analizu, dvije (2) boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 L.
  • Za senzorno ocjenjivanje, dvije (2) boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 L.

U slučaju da je zapremnina boca manja od 0,75 L ukupna količina uzorka ne može biti manja od 3 L (npr. ako je zapremnina boca 0,375 L potrebno je dostaviti 8 boca uzorka).

Više informacija dostupno je u Zakonu o vinu („Narodne novine“, br. 32/19) i Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina („Narodne novine“, br. 102/04, 64/05).

Uzorke je moguće dostaviti osobno, poštom (kurirska dostava) ili djelatnik Centra uzima/preuzima uzorak kod proizvođača po zaprimljenom zahtjevu i pri tome izdaje potvrdu o uzetim/preuzetim uzorcima.

Obrasci:

Uzorak

Uzorak vina ili kojeg drugog proizvoda, mora predstavljati prosječan uzorak cjelokupne količine proizvoda za koji se podnosi zahtjev za izdavanje Rješenja o stavljanju na tržište.

U slučaju potrebe za pojašnjenjem načina uzorkovanja i pripreme prosječnog uzorka slobodni ste kontaktirati nas putem telefona ili e-maila.

Tel.:099 2280 172 (dr. sc. Darko Cenbauer), mail: darko.cenbauer@hapih.hr

Izdavanje Rješenja

Zahtjev za izdavanje Rješenja i uzorke zaprimaju ovlaštene osobe u Centru.

Temeljem ocjene zahtjeva sukladno ZOV-u i ZUP-u, uzorku se dodjeljuje jedinstvena oznaka. Nakon provedenog ispitivanja, utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa zahtjevima Zakona o vinu i pratećih Pravilnika, temeljem odredbi Zakona o vinu i Zakona o općem upravnom postupku, Agencija izdaje odgovarajuće Rješenje po zahtjevu stranke.

Obrasci:

Izmjena rješenja

Zahtjev za izmjenu Rješenja moguće je dostaviti osobno, e-mailom ili poštom. Za Rješenja izdana prije 1. travnja 2019., zahtjevu se prilažu i markice za povrat.

Obrazac:

Postupak certificiranja proizvoda

Postupak certificiranja vina sa zaštićenim oznakama izvornosti (izdavanje Rješenja za stavljanje vina sa ZOI na tržište)

Proizvođač koji želi ishoditi Rješenje (certifikat) za stavljanje na tržište vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, sukladno odredbama Zakona o vinu, dužan je do 15. siječnja svake godine putem obrasca „Izjava o proizvodnji“ Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) iskazati svoju namjeru proizvodnje vina sa ZOI u narednoj vinskoj godini. 

Certifikacijsko tijelo standardnim pismom na obrascu OB-01/7 obavještava sve proizvođače koji su u APPRRR-u iskazali namjeru proizvodnje vina s oznakom izvornosti o namjeri provedbe postupka stručne kontrole kod proizvođača.

Postupak certificiranja aromatiziranih proizvoda od vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (izdavanje Potvrde o sukladnosti za aromatizirane proizvode sa ZOZP)

Proizvođač koji želi ishoditi potvrdu za stavljanje aromatiziranog proizvoda od vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na tržište (certifikat) podnosi zahtjev za izdavanje iste, sukladno odredbama Zakona o vinu (NN 32/19) u skladu s Uredbom (EU) br. 251/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014., Uredbom (EU) 2021/2117 od 2. prosinca 2021.

Postupak certificiranja jakih alkoholnih pića za zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (izdavanje Potvrde o sukladnosti jakog alkoholnog pića sa ZOZP)

Proizvođač koji želi ishoditi potvrdu o sukladnosti proizvodnje i stavljanja na tržište jakog alkoholnog pića sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla u skladu s člankom 73. Zakona o poljoprivredi podnosi zahtjev za izdavanje iste sukladno članku 38. Uredbe (EU) 2019/787 i članku 72. Zakona o poljoprivredi.

Primjenjivi dokumenti

Postupak certificiranja proizvoda, vina sa ZOI, aromatiziranih proizvoda od vina sa ZOZP i jakih alkoholnih pića sa ZOZP u Certifikacijskom tijelu Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo provodi se prema važećim dokumentima sustava upravljanja i zahtjevima norme HR EN ISO/IEC 17065:2013.

Dokumentacija:

Izdavanje Certifikata za izvoz vina u treće zemlje

Zahtjev za izdavanje Certifikata moguće je dostaviti u Centar osobno, e-mailom ili poštom.

Obrazac:

Komercijalna djelatnost, fizikalno kemijska analiza

Zahtjevi za fizikalno kemijsku analizu proizvoda dostavljaju se osobno, e-mailom ili poštom, a uzorke je moguće dostaviti osobno ili putem pošte (kurirskom dostavom). Podnositelj zahtjeva dostavlja u Centar uzorak zapremnine 0,75 L.

Obrasci:

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content