Procesi

Stavljanje proizvoda na tržište

Zaprimanje zahtjeva za izdavanje Rješenja za stavljanje na tržište proizvoda i preuzimanje uzorka

Zahtjevi za izdavanje Rješenja o stavljanju na tržište proizvoda dostavljaju se osobno, e-mailom ili poštom.

Prethodno, podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Vinogradarski registar pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te imati uredno prijavljene obvezne izjave, Izjavu o berbi, Izjavu o proizvodnji i Izjavu o zalihama proizvoda koji se nalaze u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva dostavlja propisno označen uzorak koji mora biti pripremljen za tržište.

Uzorak vina ili voćnog vina čine četiri (4) boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 L:

  • Za fizikalno kemijsku analizu, dvije (2) boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 L.
  • Za senzorno ocjenjivanje, dvije (2) boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 L.

U slučaju da je zapremnina boca manja od 0,75 L ukupna količina uzorka ne može biti manja od 3 L (npr. ako je zapremnina boca 0,375 L potrebno je dostaviti 8 boca uzorka).

Više informacija dostupno je u Zakonu o vinu („Narodne novine“, br. 32/19) i Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina („Narodne novine“, br. 102/04, 64/05).

Uzorke je moguće dostaviti osobno, poštom (kurirska dostava) ili djelatnik Centra uzima/preuzima uzorak kod proizvođača po zaprimljenom zahtjevu i pri tome izdaje potvrdu o uzetim/preuzetim uzorcima.

Obrasci:

5 Zahtjev za Rješenje do 2012.PDFWord

Uzorak

Uzorak vina ili kojeg drugog proizvoda, mora predstavljati prosječan uzorak cjelokupne količine proizvoda za koji se podnosi zahtjev za izdavanje Rješenja o stavljanju na tržište.

U slučaju potrebe za pojašnjenjem načina uzorkovanja i pripreme prosječnog uzorka slobodni ste kontaktirati nas putem telefona ili e-maila.

Tel.:+ 385 992280172) (Darko Cenbauer, dipl. ing. agr.) mail: darko.cenbauer@hapih.hr

Izdavanje Rješenja

Zahtjev za izdavanje Rješenja i uzorke zaprimaju ovlaštene osobe u Centru.

Temeljem ocjene zahtjeva sukladno ZOV-u i ZUP-u, uzorku se dodjeljuje jedinstvena oznaka. Nakon provedenog ispitivanja, utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa zahtjevima Zakona o vinu i pratećih Pravilnika, temeljem odredbi Zakona o vinu i Zakona o općem upravnom postupku, Agencija izdaje odgovarajuće Rješenje po zahtjevu stranke.

Obrasci:

7 Izjava o prihvaćanju kategorije kakvoćePDFWord

8 Zahtjev za obustavu upravnog postupkaPDFWord

Izmjena rješenja

Zahtjev za izmjenu Rješenja moguće je dostaviti osobno, e-mailom ili poštom. Za Rješenja izdana prije 1. travnja 2019., zahtjevu se prilažu i markice za povrat.

Obrazac:

6 Zahtjev za izmjenu RješenjaPDFWord

Postupak certifikacije vina sa zaštićenim oznakama izvornosti (izdavanje rješenja za stavljanje na tržište vina sa zaštićenom oznakom izvornosti)

Proizvođač koji želi ishoditi Rješenje (certifikat) za stavljanje na tržište vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, sukladno odredbama Zakona o vinu, dužan je do 15. siječnja svake godine putem obrasca „Izjava o proizvodnji“ Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) iskazati svoju namjeru proizvodnje vina sa ZOI u narednoj vinskoj godini. Certifikacijsko tijelo standardnim pismom na obrascu OB-01/7 obavještava sve proizvođače koji su u APPRRR-u iskazali namjeru proizvodnje vina s oznakom izvornosti o namjeri provedbe postupka stručne kontrole kod proizvođača.

Postupak certifikacije vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, Certifikacijsko tijelo Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo provodi prema važećim dokumentima sustava upravljanja i zahtjevima norme HR EN ISO/IEC 17065:2013.

Dokumentacija:

Pravila za postupanje s prizivima i prigovorima; PR-02/7PDF

Izdavanje Certifikata za izvoz vina u treće zemlje

Zahtjev za izdavanje Certifikata moguće je dostaviti u Centar osobno, e-mailom ili poštom.

Obrazac: 9 Zahtjev za izdavanje CertifikataPDFWord

Komercijalna djelatnost, fizikalno kemijska analiza

Zahtjevi za fizikalno kemijsku analizu proizvoda dostavljaju se osobno, e-mailom ili poštom, a uzorke je moguće dostaviti osobno ili putem pošte (kurirskom dostavom). Podnositelj zahtjeva dostavlja u Centar uzorak zapremnine 0,75 L.

Obrasci:

10 Zahtjev za fizikalno kemijsku analizu proizvoda za osobne potrebePDFWord

11 Zahtjev za fizikalno kemijsku analizu octa za osobne potrebePDFWord

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content