Centar za tlo

Zahtjev za ispitivanja plodnosti tla korisnici (posjednici) su dužni podnijeti za ARKOD parcele poljoprivrednog zemljišta koje su jednake ili veće od 1,00 ha, a koje se koriste kao oranice, livade, pašnjaci, krški pašnjaci, vinogradi, voćnjaci, maslinici, kulture kratke ophodnje te mješoviti višegodišnji nasadi.
Zahtjevi korisnika podnose se periodično svake četiri godine na propisanom obrascu, prema osobnom planu i rasporedu najkasnije svake četiri godine ili temeljem prethodno dobivene obavijesti od strane HAPIH-a, sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta „Narodne novine“ br. 47/19. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_47_918.html).

Ispitivanje plodnosti tla za poljoprivredno zemljište osim za ribnjake, obavlja se u vremenskom periodu od 1. lipnja do 31. listopada, na oranicama nakon žetve usjeva, u višegodišnjim nasadima u jesensko-zimskom razdoblju poslije berbe, a prije primjene gnojiva, sukladno Pravilniku. Uzorci se uzimaju sondom ili štihačom (detalji vezani na uzimanje uzoraka tla nalaze se na web stranici HAPIH-a: https://www.hapih.hr/ct/obrasci/

Cijena osnovnog SET-a analiza određena je Cjenikom i za jednogodišnje usjeve iznosi 170 kn+PDV
uključuje dubinu od 0-30 cm i osnovne agrokemijske analize tla (priprema uzorka, određivanje pH-KCl, pH-H2O, određivanje sadržaja lako pristupačnog fosfora i kalija – AL – P2O5 i AL – K2O, određivanje hidrolitičke kiselosti ili sadržaja CaCO3, određivanje humusa), mehanički sastav – laboratorijska analiza ili procjena (cijena laboratorijske analize mehaničkog sastava iznosi 120,00 kn + PDV, a procjena teksture iznosi 20,00 kn + PDV). Navedeni parametri predstavljaju obvezu koja proizlazi iz Pravilnika, preporuka gnojidbe naplaćuje se 40 kn i nije obavezna.
Cijena osnovnog SET-a analiza određena je Cjenikom i za višegodišnje usjeve iznosi 440 kn+PDV,
uključuje dva uzorka na dubinu od 0-30 i 30-60 cm i osnovne agrokemijske analize tla s ukupnim dušikom (priprema uzorka, određivanje pH-KCl, pH-H2O, određivanje sadržaja lakopristupačnog fosfora i kalija – AL – P2O5 i AL – K2O, određivanje hidrolitičke kiselosti ili sadržaja CaCO3, određivanje humusa, određivanje sadržaja ukupnog dušika), procjena teksturnog sastava naplaćuje se 20 kn ( obveza koja proizlazi iz Pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/19 za površine =>od 1ha), preporuka gnojidbe naplaćuje se 40 kn i nije obavezna.

Tlo se stavlja u čistu, čvrstu i po mogućnosti prozirnu vrećicu. Uzorak tla treba težiti oko 1 kg.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content