Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda

Ne, za preradu na gospodarstvu dovoljno je imati četiri puta godišnje analizu broja somatskih stanica i ukupni broj mikroorganizama, prema Pravilniku o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (NN 84/2016). Službeni uzorak dužan je uzeti nadležni ovlašteni veterinar te ga dostaviti na laboratorijsku pretragu s popunjenim obrascem Prilog 2. u Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM).

Ne, kada duže vrijeme niste predavali mlijeko, nije potrebno otvarati novi jedinstveni laboratorijski broj (JLB). Potrebno je da mljekara u koju ste počeli predavati mlijeko pošalje obavijest o početku predavanja da se Vaš JLB aktivira i da Vam se pošalju bar kodovi.

Potrebno je ispuniti prijavu na adresi  http://slkm.hpa.hr/slkm/prijava.php koju možete naći na izvješćima o rezultatima laboratorijskih ispitivanja koja dobivate na kuću adresu ili ista primate putem web stranica. Nakon prijave, dobit ćete potvrdu na e-mail koji ste naveli, zajedno sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup rezultatima laboratorijskih ispitivanja. Na web stranici hpa.mps.hr  pod Kontrola kvalitete – Mlijeko, nalazi se aplikacija Pregled analiza uzorka mlijeka. Kada kliknete na navedenu aplikaciju odmah će Vas tražiti korisničko ime i lozinku koju ste primili u potvrdi na e-mail. Pod „Ispis svih laboratorijskih analiza“ možete vidjeti sve rezultate ispitivanja nakon 48 sati od ulaska uzorka u laboratorij.

Potrebno je javiti se u mljekaru kojoj isporučujete mlijeko i obavijestiti mljekaru o traženoj promjeni. Mljekara će prema laboratoriju poslati Zahtjev za promjenom korisničkih podataka na Vašem jedinstvenom laboratorijskom broju (JLB-u). Potrebni podaci koje mljekara treba dostaviti su: Ime i prezime, OIB, IKG i JIBIG HR i točna adresa novog nositelja JLB-a.

Bez obzira na povišeni ukupni broj somatskih stanica ili povišeni ukupni broj mikroorganizama prije prekida isporuke prema mljekarama, Prema Članku 18. Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 27/2017) koji je stupio na snagu s 01.04.2017. godine, sirovo mlijeko se razvrstava u prvi razred do trenutka kada će se steći uvjeti za razvrstavanje prema istom Pravilniku. Razvrstavanje prema broju mikroorganizama vrši se izračunom geometrijskog prosjeka iz rezultata pojedinačnih uzoraka sirovog mlijeka temeljem provedenih analiza tijekom zadnja dva mjeseca, a razvrstavanje prema broju somatskih stanica se obavlja izračunom geometrijskog prosjeka temeljem provedenih analiza pojedinačnih uzoraka tijekom zadnja tri mjeseca.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu proizvođačima mlijeka je osigurala da korištenjem internet aplikacije POSJEDNIK (https://stoka.hpa.hr/posjednik/login.aspx?ReturnUrl=%2fposjednik) putem svog broja identifikacijske kartice gospodarstva (IKG) prate rezultate provedenog testiranja na steonost krava odmah nakon provedenih ispitivanja.

Korisnici usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu svoje uzorke meda (kao i uzorke stočne hrane i mlijeka) mogu predati u najbližem područnom uredu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu koji se nalaze diljem Hrvatske. Uzorci meda će  potom, bez naknade, hladnom linijom biti prevezeni u laboratorij na zatraženo ispitivanje kvalitete meda. Poželjna minimalna količina meda je 450 grama. Kako bi laboratorij raspolagao s svim potrebnim podacima o pčelaru, vremenu vrcanja meda i lokaciji paše, pčelarima se predlaže ispunjavanje Zahtjeva za ispitivanjem uzoraka meda. Za sve upite slobodno se možete obratiti u laboratorij putem e-maila na adresu okkm@hapih.hr ili lksh@hapih.hr ili brojeve telefona 048/279-063; 048/279-074.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content