Propisi

Popis propisa iz područja sjemena, sadnog materijala i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja

Rbr.NAZIV PROPISAbroj Narodnih Novina ili Službenog Lista EU
I. PROPISI KOJI SE ODNOSE NA SVA PODRUČJA
1.Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog biljaNN 110/21
2.Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijalaNN 8/2022, NN 8/2023
3.Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijalaNN 144/09, 30/11, 50/11
4.Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticidaNN 142/12
5.Zakon o akreditacijiNN 158/03, 75/09, 56/13
6.Pravilnik o naknadama i troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu - Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvoNN 28/2024
7.Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšeniceNN 62/19
I. a. BILJNI GENETSKI IZVORI
8.Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvoraNN 18/2024
I. b. GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZMI
9.Zakon o genetski modificiranim organizmimaNN 126/19
10.Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati službeni i nacionalni referentni laboratoriji za genetski modificirane organizmeNN 81/20
II. POSEBNI PROPISI
II. a. PODRUČJE PRIZNAVANJA I ZAŠTITE BILJNIH SORTI
NAPOMENA: od 1.7.2013 u području priznavanja i zaštite novih biljnih sorti za područje Republike Hrvatske ostaju na snazi nacionalni propisi, a za zaštitu biljnih sorti na razini Europske unije direktno će se primjenjivati Uredbe i Direktive Europske unije
11.Zakon o zaštiti biljnih sortiNN 131/97, 62/00, 67/08, 124/10, 124/11
12.Pravilnik o upisu u upisnike u obavljanju poslova zaštite biljnih sortiNN 58/11
13.Pravilnik o uvjetima za korištenje požetog materijala zaštićene sorte na vlastitom poljoprivrednom imanju i kriterijima za utvrđivanje malih poljoprivrednih proizvođačaNN 145/11
14.Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti novih biljnih sorti u svrhu dodjeljivanja oplemenjivačkog prava i priznavanja sortiNN 61/11
15.Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog biljaNN 7/2024
16.Pravilnik o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanjaNN 8/2022
16.a.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanjaNN 146/2022
16.b. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti
sorti u svrhu priznavanja
NN 64/2023
17.Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listuNN 48/2023
18.UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu ZajedniceSL L 227, 1.9.1994
19.DIREKTIVA VIJEĆA 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrstaSL L 193, 20.7.2002
20.Commission Regulation (EC) No 637/2009 of 22 July 2009 establishing implementing rules as to the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant species and vegetable speciesSL L 191/10, 23.7.2009.
21.DIREKTIVA KOMISIJE 2003/90/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrstaSL L 254, 8.10.2003
22.DIREKTIVA KOMISIJE 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrćaSL L 254, 8.10.2003
23.UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1768/95 od 24. srpnja 1995. o provedbenim pravilima za poljoprivredno izuzeće predviđeno u članku 14. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu ZajedniceSL L 175, 27.7.1995
Protokol postregistracijskih pokusa strnih žitaricaPreuzmi dokument
II. b. PODRUČJE SJEMENARSTVA
24.Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitaricaNN 28/22, 106/22
25.Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog biljaNN 33/22
25.a.Pravilnik o dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog biljaNN 37/24
26.Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpiraNN 129/07, 103/15
26.a.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpiraNN 23/2017, 56/20
27.Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrćaNN 115/22
28.Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog biljaNN 106/22
29.Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repaNN 100/22
30.Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhanaNN 61/2014
31.Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemenaNN 99/08
32.Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sortiNN 43/13, 40/14
33.Pravilnik o ekološkom heterogenom materijaluNN 152/2023
34.Pravilniku o doradi sjemena s poljoprivrednog gospodarstvaNN 41/2023
35.Odluka Komisije 2004/842/EZ od 1. prosinca 2004. o provedbenim pravilima kojima države članice mogu odobriti stavljanje na tržište sjemena koje pripada sortama za koje je podnesen zahtjev za unos u nacionalni katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta ili vrsta povrćaSL L 362, 9.12.2004
II. c. PODRUČJE RASADNIČARSTVA
36.Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje lozeNN 100/2023
37.Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voćaNN 73/2023
38.Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog biljaNN 72/2023
39.Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrćaNN 105/10, 40/14, 84/16, 62/20
40.Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu voćnih vrsta i sortnu listu vinove lozeNN 154/2023

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content