Objavljeni najnoviji podaci o ostacima pesticida u hrani u EU

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je godišnje izvješće o ostacima pesticida u hrani u Europskoj uniji, Islandu i Norveškoj za 2019. godinu. Izvješće obuhvaća podatke prikupljene u okviru nacionalnih programa monitoringa koje provode države članice EU, Norveška i Island, kao i podatke prikupljene u okviru koordiniranog programa kontrole EU (EU-coordinated control programme – EUCP).

Nacionalni programi monitoringa temelje se na riziku, odnosno ciljano se uzrokuju proizvodi za koje postoji vjerojatnost da sadrže ostatke pesticida ili za koje su prethodnih godina utvrđena prekoračenja zakonski dozvoljenih razina ostataka pesticida. Ovi programi pružaju važne informacije upravljačima rizikom, ali za razliku od podataka iz EUCP programa ne daju statistički reprezentativan prikaz razina ostataka pesticida koji se mogu očekivati u hrani na policama trgovina diljem Europe.

Od ukupno 96 302 uzorka analiziranih tijekom 2019. godine, 96,1 % uzoraka zadovoljavalo je zakonski dozvoljene razine ostataka pesticida u hrani. Za podskup od 12 579 uzoraka analiziranih u okviru EUCP programa, 98 % uzoraka bilo je u skladu sa zakonski dozvoljenim razinama.

U okviru EUCP programa, metodom slučajnog odabira analizirano je 12 vrsta hrane: jabuke, kupus, zelena salata, breskve, špinat, jagode, rajčice, zob, ječam, grožđe, kravlje mlijeko i svinjska mast. Rezultati analiza pokazuju kako u 53 % uzoraka nisu utvrđene mjerljive razine ostataka pesticida, u 45 % uzoraka utvrđeni su ostaci jednog ili više pesticida u razinama ispod ili jednakim zakonski dozvoljenih, dok je 2 % uzoraka sadržavalo ostatke pesticida u količinama koje su prelazile zakonski dozvoljene razine.

Budući da EUCP program obuhvaća slične vrste hrane tijekom trogodišnje izmjene, moguće je za određenu hranu utvrditi trendove rasta ili pada. Tako je u 2019. godini u odnosu na 2016. godinu utvrđen pad postotka prekoračenja zakonski dozvoljenih razina ostataka pesticida za breskve (s 1,9 % na 1,5 %), zelenu salatu (2,4 % do 1,8 %), jabuke (2,7 % do 2,1 %) i rajčicu (2,6 % do 1,7 %).

Postotak prekoračenja je porastao za jagode (1,8 % do 3,3 %), kupus (1,1 % do 1,9 %), grožđe (0,4 % do 0,9 %) i svinjsku mast (0,1 % do 0,3 %). U navedenom razdoblju nije utvrđeno prekoračenje zakonski dozvoljenih razina u kravljem mlijeku.

EFSA je u okviru analize podataka u predmetnom godišnjem izvješću provela procjenu rizika te je utvrdila kako nije vjerojatno da hrana analizirana na ostatke pesticida predstavlja zabrinutost za zdravlje potrošača.

Stanje u Republici Hrvatskoj

U okviru EUCP programa analizirano196 uzoraka te je u 2 % uzoraka utvrđeno prisustvo ostataka pesticida iznad zakonski dozvoljenih razina. To su glifosat u jednom uzorku špinata, tebukonazol i spinosad, svaki u jednom uzorku jagoda te dimetoat u jednom uzorku bresaka.

Godišnje izvješće u cijelosti je dostupno na mrežnim stranicama EFSA-e:
The 2019 European Union report on pesticide residues in food

Rezultati EUCP programa po pojedinim državama dostupni su na mrežnim stranicama EFSA-e u obliku grafičkih prikaza:
2019 European Union report on pesticide residues – Annex I: EU-coordinated programme data visualization

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content