Objavljeni najnoviji podaci o ostacima pesticida u hrani u EU

Najnovije izvješće obuhvaća podatke prikupljene u okviru nacionalnih programa monitoringa koje provode države članice EU, Norveška i Island, kao i podatke prikupljene u okviru  koordiniranog višegodišnjeg programa kontrole EU (engl. EU-coordinated multiannual control programme – EU MACP). Od ukupno 88.141 analiziranih uzoraka, 94,9 % uzoraka zadovoljavalo je zakonski dozvoljene razine ostataka pesticida u hrani. Osim toga, za podskup od 12.077 uzoraka analiziranih u okviru EU MACP programa, 98,2 % uzoraka bilo je u skladu sa zakonski dozvoljenim razinama.

Koordinirani višegodišnji program kontrole u EU

S obzirom na to da se prehrana u Europskoj uniji temelji na 30 do 40 prehrambenih proizvoda, potrebno je redovito pratiti razinu ostataka pesticida u njima, ocjenjivati izloženost potrošača i stupanj usklađenosti sa zakonodavstvom EU. U tim proizvodima se u okviru  EU MACP programa razina ostataka pesticida prati tijekom niza trogodišnjih ciklusa. U 2020. godini metodom slučajnog odabira analizirali su se uzorci 12 vrsta hrane: mrkva, cvjetača, kivi, luk, naranča, kruška, krumpir, sušeni grah, smeđa riža, raž, goveđa jetra i mast peradi. 

Rezultati analiza utvrdili su kako u 68,5 % uzoraka nisu detektirane mjerljive razine ostataka pesticida, dok je u 29,7 % uzoraka utvrđena prisutnost ostataka jednog ili više pesticida u razinama ispod ili jednakim onima koje su zakonski dozvoljeni. Također, 1,7 % uzoraka hrane sadržavalo je ostatke pesticida u količinama koje su iznad zakonski dozvoljenih vrijednosti.

S obzirom na to da EU MACP program obuhvaća slične vrste hrane svake tri godine, moguće je pratiti trendove rasta ili pada razine ostataka pesticida u pojedinoj vrsti hrane. U 2020. godini je u odnosu na 2019. godinu uočen porast postotka prekoračenja zakonski dozvoljenih razina ostataka pesticida s 1,7 % na 2,1 %. Porast prekoračenja uočen je kod uzoraka riže, naranči, krušaka, masti peradi, sušenog graha, kivija i cvjetače, dok je za mrkvu, krumpir, raž i luk uočen padajući trend.

Stanje u Republici Hrvatskoj

U okviru EU MACP programa tijekom 2020. godine analizirano je 208 uzoraka, dok je monitoringom bio obuhvaćen 641 uzorak. Rezultati monitoringa utvrdili su u 5,93 % uzoraka prisustvo ostataka pesticida iznad zakonski dozvoljenih razina, pri čemu se više od 50 % uzoraka hrane odnosilo na hranu uvezenu iz trećih zemalja. 

Rezultati monitoring programa vrijedan su izvor informacija prilikom procjene izloženosti EU potrošača ostacima pesticida iz hrane. EFSA je za 2020. godinu provela i procjenu rizika kojom je utvrđeno kako nije vjerojatno da hrana analizirana na ostatke pesticida predstavlja zabrinutost za zdravlje potrošača.

Rezultati monitoringa ostataka pesticida u hrani dostupni su u interaktivnom alatu za vizualizaciju, a cjelovitom godišnjem izvješću možete pristupiti na mrežnim stranicama EFSA-e.

Izvor fotografije: Unsplash/Markus Spiske

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content