Nova Uredba o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u lancu prehrane

Nova Uredba (EU) 2019/1381 o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu postaje primjenjiva 27. ožujka 2021. godine. Cilj nove Uredbe je povećati transparentnost procjene rizika u lancu prehrane, objektivnost i neovisnost znanstvenih studija predanih Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), ojačati upravljanje EFSA-om kako bi se osigurala njena dugoročna održivost te razviti sveobuhvatnu komunikaciju o riziku. Uredba se odnosi na sljedeća specifična područja lanca prehrane: genetski modificirane organizme (GMO), aditive u hrani za životinje, arome dima, materijale u kontaktu s hranom, prehrambene aditive, prehrambene enzime i arome, sredstva za zaštitu bilja i novu hranu. Ovom se Uredbom mijenjaju određene odredbe Uredbe (EU) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

EFSA je objavila detaljne upute o tome kako će nova pravila i mjere navedene u Uredbi funkcionirati u praksi. Upute su prvenstveno namijenjene dionicima u lancu prehrane koji surađuju s EFSA-om, poput podnositelja zahtjeva koji žele plasirati prehrambene proizvode na tržište EU-a. Podnositelji zahtjeva moći će, primjerice, EFSA-i podnositi zahtjeve za dobivanje savjeta o potencijalnoj prijavi studije i potrebnom sadržaju te će zajedno s laboratorijem u kojem će se studija provoditi morati prijaviti sve studije. Baza podataka svih naručenih studija bit će dostupna i njome će upravljati EFSA, koja će ujedno obavljati procjenu prijavljenih podataka.

Povjerljivost podataka, poput osobnih podataka, proizvodnih postupka, tehničke i industrijske specifikacije i slično, bit će zajamčena ukoliko su podaci poslovno osjetljivi i ukoliko bi njihovo stavljanje na raspolaganje javnosti značajno štetilo komercijalnim interesima podnositelja zahtjeva. Nakon stupanja na snagu nove Uredbe, EFSA će umjesto Europske komisije donositi odluku o tome koji će podaci biti povjerljivi.

Kako bi dodatno podržala dionike na koje se odnosi nova Uredba, tijekom sljedećih tjedana i mjeseci EFSA će izraditi niz pratećih materijala, poput animiranih vodiča te će održati niz treninga. Kalendar planiranih aktivnosti nalazi se na mrežnim stranicama EFSA-e .

Više informacija o provedbi nove Uredbe možete također pronaći i na mrežnim stranicama EFSA-e i Europske komisije.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content