Dobrobit životinja: Zahtjev za potporu za kategoriju odbijena prasad

Korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za dobrobit za kategoriju odbijena prasad obvezni su do 15. siječnja 2022. godine dostaviti Hrvatskoj agenciji za hranu i poljoprivredu na uvid Registar svinja na gospodarstvu i ispunjen Obrazac 35.

Obveze korisnika opisane su u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (NN23/21, 52/21, 67/21 72/21 97/21). S obzirom na učestalost promjena u navedenim pravilnicima ukazalo se potrebnim provesti konsolidaciju teksta vezanog uz obveze korisnika potpora u svinjogojstvu.

Potpora se dodjeljuje korisnicima za provođenje propisanih dodatnih zahtjeva i obveza u uzgoju i držanju domaćih životinja, koji su iznad temeljnih zakonskih odredbi za pojedinu vrstu životinje.

Osnovica za izračun broja uvjetnih grla je prosjek broja uvjetnih grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu počevši od siječnja 2021. godine.Za kategorije odbijena prasad i  tovne svinje osnovica je stvaran broj grla koja su završila proizvodni ciklus na farmi. Proizvodni ciklus odnosno turnus je razdoblje od ulaska do izlaska iz uzgojnog objekta za odbijenu prasad i tovne svinje.

Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za dobrobit u svinjogojstvu obvezni su prijaviti broj životinja u regionalni ured HAPIH-a/JRDŽ svakog prvog u mjesecu počevši od 1. siječnja 2021. godine, a ukoliko podnose zahtjev za potporu za kategoriju odbijena prasad obvezni su početak i završetak svakog proizvodnog ciklusa s pripadajućim brojem grla upisati u Obrazac 35. u roku od 2 dana od početka i završetka svakog pojedinog proizvodnog ciklusa. Ispunjen Obrazac 35. korisnici su obvezni dostaviti u područni ured HAPIH-u do 15. siječnja 2022. godine.

Posebnosti za odbijenu prasad

Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za kategorije odbijena prasad obvezni su do 15. siječnja 2022. godine dostaviti HAPIH-u na uvid i Registar svinja na gospodarstvu u pisanom obliku ili ispis iz Registra svinja na gospodarstvu, ako se vodi u elektroničkom obliku, radi provjere usklađenosti broja oprasene prasadi i broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. HAPIH provjerava podatke o broju oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu i broju grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. te utvrđuje osnovicu za izračun uvjetnih grla (UG) za kategoriju odbijena prasad na sljedeći način:

  1. ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu veći od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. za osnovicu se uzima broj grla iz Obrasca 35.
  2. ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu manji od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. za osnovicu se uzima broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu.

Korisnik potpisuje izjavu o suglasnosti utvrđenoj osnovici za izračun UG iz stavka 9. ovoga članka, a HAPIH dostavlja Ministarstvu poljoprivrede podatke o utvrđenoj osnovici za izračun UG u elektroničkom obliku do 20. siječnja 2022. godine. Iznimno, za cikluse započete i/ili završene do 4.9.2021. godine korisnici upisuju podatke u Obrazac 35., najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content