Uspostavljeno prvih 30 postaja motrenja poljoprivrednih tala

Centar za tlo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti završio prvu fazu Monitoringa poljoprivrednog zemljišta, ukupna vrijednost ovog projekta je 1.725.396,509 eura.  Monitoringa poljoprivrednog zemljišta predstavlja najvažnije pedološko istraživanje u RH u posljednjih 50 godina od završetka osnovne pedološke karte. 

Sukladno planu i dinamici provedbe monitoringa, terenska ekipa od osam mladih agronoma (pedologa) završila je uspostavu prvih 30 lokacija monitoringa poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj (slika 1.). Prije samih terenskih aktivnosti prethodila je pripremna faza koja je uključivala edukaciju terenskih djelatnika vezanu uz klasifikaciju tla prema nacionalnoj i WRB korelaciji (IUSS Working Group WRB, 2006.), a za potrebe uzimanja uzoraka podzemne vode na monitoring postajama, educirane su i osposobljene dvije osobe.

Slika 1.

Zadnja lokacija u 2023. godini odrađena je u naselju Butković, kod Benkovca, 26. listopada 2023. Ova lokacija predstavlja kompleks kultiviranih parcela, a na istraživanoj površini se uzgaja smilje. U periodu od srpnja 2023. godine ukupno je uspostavljeno 30 lokacija diljem Hrvatske (Slike 2, 3,4 i 5).

Što su bili kriteriji za izbor postaja motrenja poljoprivrednih tala

S obzirom na prirodnu raznovrsnost, Hrvatska je podijeljena na tri jasno definirane regije: Panonsku, Gorsku i Jadransku. Svaka agroekološka prostorna jedinica ima specifične klimatske uvjete i specifične uvjete postanka i evolucije tala. Svaka regija dodatno je podijeljena na podregije koje pružaju različite uvjete za uzgoj bilja. Panonska je podijeljena na Istočnu, Središnju, Zapadnu i Sjeverozapadnu, Gorska na Predplaninsku i Planinsku, a Jadranska na Sjevernu, Središnju i Južnu.

Slika 6. Poljoprivredne regije i podregije Hrvatske (Izvor: Bašić et al. 1998-2001)
Regije i podregijePoljoprivredno zemljišteObradive površine
(ha)(%)(ha)(%)
PANONSKA REGIJA1.643.844511.412.17070
P-1 – istočna podregija434.83914390.20019
P-2 – središnja podregija378.35812296.02415
P-3 – zapadna podregija617.86219549.05827
P-4 – sjeverozapadna podregija212.7866176.8889
GORSKA REGIJA531.50517301.71015
G-1 – predplaninska podregija268.3759174.1039
G-2 planinska podregija263.1318127.6076
JADRANSKA REGIJA1.037.46732305.45315
J-1 – sjeverna podregija271.5268122.6126
J-2 – središnja podregija407.10713100.2665
J-3 – južna podregija358.8331182.5754
UKUPNO3.212.816100,02.020.626100
Tablica 1. Pregled poljoprivrednog zemljišta i obradivih površina po podregijama (Izvor: Regionalizacija hrvatske poljoprivrede, tablica 6., Bašić et al., 1998-2001)

Postaje trajnog motrenja raspoređene su na cijelom području Hrvatske tako da predstavljaju podregiju tako da u što većoj mjeri reprezentiraju njihove agroekološke uvjete. Ukupno je planirano zasnovati 90 postaja za motrenje poljoprivrednih tala. 

Prilikom zasnivanja postaja dodatno su korišteni službeni i aktualni podaci APPRRR iz ARKOD-a i Agronet-a kod konačnog izbora lokacija postaja.

  1. Postaje reprezentiraju što je veći broj formi reljefa karakterističnih za podregije, kao i najraširenije pedosistematske jedinice unutar njih.
  2. Postaje su smještene na tlima na kojima su način korištenja i uvjeti gospodarenja reprezentativni za pojedine podregije.
  3. Postaje obuhvaćaju i područja s negativnim utjecajima prirodnog porijekla unutar podregija (kiselost, salinitet tla.).
  4. Postaje se nalaze u blizini već postojećih ili planiranih objekata za motrenje okoliša (meteorološke postaje, postaje za motrenje voda.).
  5. Postaje se nalaze na područjima na kojima su riješeni vlasnički odnosi i nisu predviđene izmjene prostornih planova (gradnja prometnica i objekata), kako bi bila dugoročno raspoloživa za motrenje. 

Redoslijed zasnivanja postaja:

  • 2023. → zasnivanje postaja regije: P2, P4, G1, J2
  • 2024. → zasnivanje postaja regije: P1, G2, J3
  • 2025. → zasnivanje postaja regije: P3, J1

Cilj provedbe monitoringa

Nakon terenskih aktivnosti slijede laboratorijske analize tla i podzemne vode (kemija, fizika i mikrobiologija) s ciljem osiguranja kontinuirane dostupnosti podataka neophodnih za ocjenu stanja tla i provedbu politike održivog gospodarenja i zaštite tla. (slika 5.)

Praćenjem stanja poljoprivrednog zemljišta osigurat će praćenje i usporedivost podataka o stanju tla za potrebe izvješćivanja RH prema međunarodno preuzetim obvezama.

Rezultati dobiveni provedbom monitoringa poljoprivrednog zemljišta u budućnosti će omogućiti identifikaciju kriznih područja na kojima su tla izložena prijetnjama definiranim dokumentom Europske komisije „Tematska strategija za zaštitu tla“. 

Osim identifikacije kriznih područja i prijetnji kojima su tla na njima izložena, trajno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta omogućit će i predviđanje pojava negativnih procesa u tlu, utvrđivanje oštećenja i onečišćenja, te njihovo sprečavanje ili ublažavanje.

Monitoring će registrirati i pratiti prirodne čimbenike i antropogeni utjecaj na tlo i u konačnici objektivno vrednovati djelotvornost zahvata zaštite tala i primijenjene agrotehnike.

Naslovna foto: Freepik

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content