Stočarima ušteda od 17,2 milijuna kuna godišnje

Stočari će uštedjeti 17,2 milijuna kuna godišnje zbog ukidanja različitih troškova kao što su provedbe uzgojnih programa, troškovi materijala za označavanja i evidencije stoke i sl.

Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu ukinuli su cijeli niz različitih administrativnih troškova njih 190 koji su do sada bili obvezni za hrvatske stočare. To će poljoprivrednicima u sektoru stočarstva na godišnjoj razini donijeti uštedu od 17,2 milijuna kuna.  Ukinuto je čak 190 vrsta plaćanja za različite usluge (kontrola proizvodnosti stoke, sredstva za označavanje stoke, izdavanje potvrda, marketinških oznaka, i sl.) koje od 1. travnja 2019. godine pružaju Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Svi ti dokumenti i dalje su obvezni, ali njihovo izdavanje postaje besplatno za korisnike.

Podsjetimo da je Vlada Republike Hrvatske na 110. sjednici u kolovozu 2018. godine donijela j Zaključak o smanjivanju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Unutar sustava Ministarstva poljoprivrede od 1. siječnja 2019. godine ukinute su Hrvatska poljoprivredna agencija, Hrvatska agencija za hranu i Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.  Hrvatsku poljoprivredno-šumarsku savjetodavnu službu u cijelosti, kao i dio poslova Hrvatske poljoprivredne agencije preuzelo je Ministarstvo poljoprivrede, dok je bivši Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, uz promjenu imena u Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, preuzeo preostali dio poslova  Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatsku agenciju za hranu u cijelosti. Nakon administrativnog spajanja različitih agencija iz sektora poljoprivrede započinje i proces administrativnog i financijskog rasterećenja korisnika.

1. Naknade koje se ukidaju i njihova jedinična cijena

Usluge obavljene u području GOVEDARSTVANaknada (cijena u kn)
Izdavanje zootehničkog certifikata za uzgojno valjana ženska goveda, njihove jajne stanice i zametke75,00
Izdavanje zootehničkog certifikata za uzgojno valjana muška goveda i njihovo sjeme250,00
Naknada za upis u matične knjige uzgojno valjanih muških goveda rođenih izvan RH250,00
Kontrola proizvodnosti za krave pod kontrolom mlijeka "A" metodom - godišnja naknada  uz analizu uree i somatskih stanica s ispisom HRANIDBENI STATUS105,39
Kontrola proizvodnosti za krave pod kontrolom mlijeka "B" metodom - godišnja naknada  uz analizu uree i somatskih stanicas ispisom HRANIDBENI STATUS100,00
Mjesečni ispis rezultata kontrole mliječnosti (za stado)6,25
Kontrola proizvodnosti za posebnu obradu zaključne laktacije i izračun uzgojne vrijed.18,60
Kontrola proizvodnosti za posebnu ocjenu vanjštine krave i izračun uzgojne vrijednosti31,00
Pregled uzgojne valjanosti ženskih goveda ostalih pasmina rođenih izvan RH - po grlu62,50
Godišnja ocjena uzgojne valjanosti i uporabne vrijednosti  bikova za prirodni pripust - po grlu619,91
Pregled uzgojne valjanosti ženskih goveda simentalske i holstein pasmine rođenih izvan RH - po grlu62,50
Izrada plana osjemenjivanja putem računalnog modela ciljnog sparivanja - po grlu3,00
Testiranje bikova na vlastiti rast i razvoj u proizvodnim uvjetima - po grlu500,00
Usluge obavljene u području SVINJOGOJSTVA
Izdavanje zootehničkog certifikata50,00
Usluge kupoprodaje svinja pod uzgojno selekcijskim obuhvatom - za ženski rasplodni materijal50,00
Usluge kupoprodaje svinja pod uzgojno selekcijskim obuhvatom - za nerasta100,00
Kontrola proizvodnosti po umatičenom ili upisanom rasplodnom grlu svinja pod kontrolom proizvodnosti, kod kojih se obavlja unos i obrada podataka - godišnja naknada po krmači37,20
Kontrola proizvodnosti po umatičenom ili upisanom rasplodnom grlu svinja pod kontrolom proizvodnosti, kod kojih se obavlja obrada podataka - godišnja naknada po krmači26,04
Ušna markica s otisnutim brojem i označavanje svinja - komad6,20
Pregled uzgojne valjanosti grla rođenih izvan RH - po grlu12,40
Test na malignu hipertermiju125,00
Mjesečni registar promjena - blok62,60
Ocjena uzgojne i uporabne vrijednosti mladih nerasta i nazimica37,20
Usluge obavljene u području OVČARSTVA I KOZARSTVA
Kontrola proizvodnosti po umatičenom rasplodnom grlu za ovce i koze pod kontrolom proizvodnosti, kod kojih se obavlja testiranje i odabir rasplodnog pomlatka za prodaju - godišnja naknada14,88
Evidencija osnovnog stada -  godišnja naknada po grlu9,91
Pregled uzgojne valjanosti grla rođenih izvan RH - po grlu12,40
Ocjena ovnova i jarčeva testiranih u performance testu u feeld uvjetima37,20
Usluge obavljene u području KONJOGOJSTVA I KOD MAGARACA
OZNAČAVANJE KOPITARA
Utvrđivanje identiteta konja za izdavanje identifikacijskog dokumenta i izrada zapisnika25,00
Utvrđivanje identiteta magarca za izdavanje identifikacijskog dokumenta i izrada zapisnika15,00
Utvrđivanje identiteta kopitara i izrada zapisnika61,00
Identifikacija označenog kopitara i uzimanje biološkog uzorka24,60
Mikročip19,50
Označavanje konja po grlu - opis + mikročip u roku od 48 sati250,00
Označavanje magaraca i ostalih kopitara po grlu - opis + mikročip u roku od 48 sati150,00
Utvrđivanje identiteta kopitara i izrada zapisnika u roku od 48 sati100,00
IDENTIFIKACIJA UVEZENIH KOPITARA
Identifikacija uvezenog kopitara i ovjera identifikacijskog dokumenta u roku od 48 sati300,00
IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT (PUTOVNICA)
Izdavanje identifikacijskog dokumenta (putovnice) za konje97,60
Izdavanje identifikacijskog dokumenta (duplikata putovnice) za konje 488,00
Izdavanje identifikacijskog dokumenta (duplikata putovnice) za konje u roku od 48 sati600,00
Izdavanje identifikacijskog dokumenta (putovnice) za magarce i ostale kopitare61,00
Izdavanje identifikacijskog dokumenta (duplikata putovnice) za magarce i ostale kopitare244,00
Izdavanje identifikacijskog dokumenta (duplikata putovnice) za magarce i ostale kopitare u roku od 48 sati300,00
IZDAVANJE RODOVNIKA
Izdavanje rodovnika za ždrebad, omad i kastrate183,00
Izdavanje rodovnika za pastuhe i kobile244,00
Izdavanje rodovnika za pulad, magarice i magarce122,00
Izdavanje duplikata Potvrde o vlasništvu25,00
POTVRDE I USLUGE
Komisijska ocjena vanjštine pastuha - odabir za rasplod + izdavanje potvrde97,60
Komisijska ocjena vanjštine kobile - upis u matične knjige + izdavanje potvrde73,20
Komisijska ocjena ždrebadi + izdavanje potvrde61,00
Komisijska ocjena vanjštine magaraca (upis u matične knjige + izdavanje potvrde)60,00
Komisijska ocjena vanjštine magarica (upis u matične knjige + izdavanje potvrde)40,00
Ispit radne sposobnosti + izdavanje potvrde73,20
Izdavanje dodatka putovnice o namjeni kopitara za uvezena grla - sekcija 9 putovnice61,00
KUPOPRODAJA KOPITARA
Prijenos vlasništva ždrebadi, omadi i kobila122,00
Prijenos vlasništva kastrata183,00
Prijenos vlasništva pastuha244,00
Prijenos vlasništva puleta, magarice ili magarca122,00
UZGOJNA DOKUMENTACIJA
Pripusni blok pastuha / magarca (pripusnice)30,00
Pripusni blok magarca za haremski pripust (pripusnice)25,00
NAKNADE ZA NAKNADNI UPIS UZGOJNE DOKUMENTACIJE
Naknadni upis pripusnog dnevnika pastuha - dostava u listopadu (plaća vlasnik ili najamnik)122,00
Naknadni upis pripusnog dnevnika pastuha - dostava u studenom (plaća vlasnik ili najamnik)244,00
Naknadni upis pripusnog dnevnika pastuha - dostava u prosincu i kasnije (plaća vlasnik ili najamnik)366,00
Naknadni upis pripusnog dnevnika magarca - dostava u listopadu (plaća vlasnik ili najamnik)40,00
Naknadni upis pripusnog dnevnika magarca - dostava u studenom (plaća vlasnik ili najamnik)50,00
Naknadni upis pripusnog dnevnika magarca - dostava u prosincu i kasnije (plaća vlasnik ili najamnik)60,00
Usluge obavljene u području PERADARSTVA
Izdavanje potvrde o podrijetlu6,20
Usluga kupoprodaje peradi pod uzgojno selekcijskim obuhvatom2,00
Usluge obavljene u području SUSTAVA KONTROLE KVALITETE MLIJEKA (SLKM)
Usluga kontrole mlijeka komercijalni proizvođači
Set dodatnih bar kodova naljepnica (16) - slanje poštom15,25
Dodatne laboratorijske usluge
Komercijalna kontrola mlijeka - 1 serija uzoraka50,81
Utvrđivanje prisustva inhibitornih tvari u mlijeku
Metoda: Infracrvena spektro-fotometrija; Parametar: urea10,16
Usluge obavljene u području GOVEDARSTVA
Kontrola proizvodnosti za krave pod kontrolom mlijeka "A" metodom uz analizu stočne hrane (analiza do 4 uzorka) - godišnja naknada po kravi s ispisom HRANIDBENI STATUS124,24
Kontrola proizvodnosti za krave pod kontrolom mlijeka "B" metodom uz analizu stočne hrane (analiza do 4 uzorka) - godišnja naknada po kravi s ispisom HRANIDBENI STATUS111,74
Usluge obavljene u području OVČARSTVA I KOZARSTVA
Kontrola proizvodnosti po umatičenom rasplodnom grlu za ovce i koze pod kontrolom proizvodnosti uz analizu stočne hrane (analiza do 4 uzorka) - godišnja naknada po ovci/kozi 23,63
Godišnja kontrola i evidencija osnovnog stada ovaca ili koza uz analizu stočne hrane (analiza do 4 uzorka) - godišnja naknada po ovci/kozi 18,66
Usluge obavljene u području SUSTAVA KONTROLE OCJENJIVANJA KVALITETE MEDA
Kontrola kvalitete meda - Nacionalni pčelarski program636,25
Usluge obavljene u Odjelu za Središnju banku animalnih gena
Analiza na prisutnost spora Nosema sp. - skupni uzorak (1 zajednica, 60 radilica)20,00
Analiza na prisutnost spora Nosema sp. - pojedinačni uzorak  (1 zajednica, 20 radilica)30,00
Test na malignu hipertermiju125,00
Usluge obavljene u području OZNAČAVANJA I EVIDENCIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA
G O V E D A
Narudžba izgubljene ušne markice - obrazac OOG-3/SL (blok)23,56
Potvrda o označavanju goveda - obrazac OOG-5 (blok)13,06
Putni list - potvrda o označenom govedu - obrazac OOG-6/1  (duplikat)12,50
Registar goveda na gospodarstvu - obrazac OOG-9 po komadu8,84
Registar goveda na gospodarstvu 500 životinja - obrazac OOG-9/F po komadu79,79
Prijava premještanja goveda - blok18,23
Trajni putni list za goveda - obrazac1,13
Trajni putni list za goveda - personaliziran 1 komad6,14
Trajni putni list za goveda - personaliziran 5 i više komada4,24
Elektronsko vođenje registra goveda na gospodarstvu - godišnja licenca500,00
Izdavanje "Potvrde o osposobljenosti za označavanje" (goveda, svinje, ovce/koze)59,51
Izdavanje nove identifikacijske kartice (Zahtjev za promjenu podataka u Registru farmi)100,00
Izdavanje duplikata "Identifikacijske kartice gospodarstva"59,51
Registracija gospodarstva59,51
Identifikacijska kartica klaonice62,50
Kliješta za aplikaciju ušnih markica za goveda
Tip: "TEKOOP"  za 1 kom162,34
Tip: "NATURAL"  Alfleks za 1 kom146,25
Tip: "KONTA"  za 1 kom276,25
Tip: "UGOPLAST" Inop za 1 kom235,63
Tip: "UGOPLAST" Inop rezervna igla za 1 kom25,19
Tip: "UGOPLAST" Inop rezervna opruga za 1 kom13,00
Tip: "UGOPLAST" Inop podložne pločice za 1 kom12,19
Tip: "TEKOOP"  rezervna igla za 1 kom21,13
Tip: "TEKOOP" adapter za kliješta za 1 kom24,38
Tip: "KONTA"  rezervna igla za 1 kom32,50
Tip: "KONTA" otponac držača markice za 1 kom32,50
Flomaster32,24
Tip: "CENTAR ZA REPRODUKCIJU"  za 1 kom169,00
Ušna markica za označavanje goveda
Tip: "TEKOOP" Golias UZ 26; Gepe Boss 2  za 1 kom4,39
Tip: "NATURAL"  Ultra za 1 kom4,39
Tip: "NATURAL"  Senior za 1 kom3,90
Tip: "NATURAL"  Cuple za 1 kom3,74
Tip: "KONTA"  Hauptner za 1 kom3,89
Tip: "UGOPLAST" evidencijski naziv 1000657 za 1 kom5,69
Zamjenska ušna markica za označavanje goveda
Tip:  "TEKOOP"  Golias UZ 26; Gepe Boss 2    za 1 komad6,83
Tip: "NATURAL"  Ultra za 1 kom6,50
Tip: "KONTA"  Hauptner za 1 kom6,10
Tip: "UGOPLAST" evidencijski naziv 1000657 za 1 kom10,08
S V I N J E
Putni list za svinje (blok)18,50
Registar svinja na gospodarstvu (mali)15,09
Registar svinja na gospodarstvu (veliki)36,35
Ušna markica za označavanje svinja
Tip:  "NATURAL"  redovna  isporuka do 30 dana (R-30) za 1 komad 1,63
Tip:  "NATURAL"  brza  isporuka  do 15 dana (B-15) za 1 komad 2,11
Tip:  "NATURAL"  hitna  isporuka  do 3 dana (H-3) za 1 komad 2,44
Tip:  "AURORA"  od 1-199 markica  za 1 komad2,08
Tip:  "AURORA"  od 200-999 markica  za 1 komad1,83
Tip:  "AURORA"  više od 1000 markica  za 1 komad1,43
Tip:  "TEKOOP"   od 1-49 markica  za 1 komad3,90
Tip:  "TEKOOP"   od 50-199 markica  za 1 komad2,28
Tip:  "TEKOOP"   od 200-499 markica  za 1 komad1,79
Tip:  "TEKOOP"   od 500-999 markica  za 1 komad1,59
Tip:  "TEKOOP"   više od 1000 markica  za 1 komad1,36
Tip:  "KONTA"   za 1 komad1,61
Tip:  "UGOPLAST"   za 1 komad1,50
Kliješta za aplikaciju ušnih markica za svinje
Tip:  "NATURAL"   za 1 komad162,50
Tip:  "AURORA"   za 1 komad156,00
Tip:  "TEKOOP"   za 1 komad162,34
Tip:  "TEKOOP"   rezervna igla za 1 komad21,13
Tip:  "TEKOOP"   adapter igala za 1 komad24,38
Tip:  "KONTA"    za 1 komad243,75
Tip:  "KONTA"   rezervna igla za 1 komad32,50
Tip:  "KONTA"   otponac držač markice za 1 komad32,50
Tip:  "UGOPLAST"   za 1 komad235,63
Tip:  "UGOPLAST"   rezervna igla za 1 komad25,19
Tip:  "UGOPLAST"   rezervna opruga za 1 komad13,00
Tip:  "UGOPLAST" rezervna podložna pločica  za 1 komad12,19
O V C E   I   K O Z E
Registar ovaca i koza na gospodarstvu28,36
Potvrda o označavanju ovaca i koza (blok)30,63
Potvrda o označavanju uvezenih ovaca i koza (blok)88,65
Putni list za ovce i koze (blok)18,50
Narudžba zamjenskih ušnih markica za ovce i koze (blok)20,74
Ušna markica za označavanje ovaca i koza
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76  za ovce  -  1 kom2,69
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76 za koze - 1 kom2,69
Tip: "TEKOOP" - Golias UZ 26 za ovce - 1 kom2,60
Tip: "TEKOOP" - Golias UZ 26 za koze - 1 kom2,60
Zamjenska ušna markica za označavanje ovaca i koza
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76  za ovce  -  1 kom4,31
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76  za koze  -  1 kom4,31
Tip: "TEKOOP" - Golias UZ 26 za 1 kom 4,23
Tip: "TEKOOP" - Golias UZ 26 za 1 kom 4,23
Kliješta za označavanje ovaca i koza
Tip: "TEKOOP" EUROTAGER za 1 kom162,34
Tip: "TEKOOP" EUROTAGER igla adapter24,38
Tip: "TEKOOP" EUROTAGER  rezervna igla21,13
Tip: "NATURAL" ALLFLEX za 1 kom138,13
Ušna markica i bolus  za označavanje ovaca i koza
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76, 20 gr  za ovce  -  1 kom17,84
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76, 20 gr  za koze  -  1 kom17,84
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76, 52 gr  za ovce  -  1 kom20,80
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76, 52 gr  za koze  -  1 kom20,80
Tip: "TEKOOP" GEPE, 20 gr za ovce -  1 kom17,80
Tip: "TEKOOP" GEPE, 20 gr za koze -  1 kom17,80
Tip: "TEKOOP" GEPE, 50 gr za ovce -  1 kom20,64
Tip: "TEKOOP" GEPE, 50 gr za koze -  1 kom20,64
Zamjenski bolus za označavanje ovaca i koza
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76, 20 gr  za ovce  -  1 kom21,13
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76, 20 gr  za koze  -  1 kom21,13
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76, 52 gr  za ovce  -  1 kom23,56
Tip: "NATURAL" - COUPLE 76, 52 gr  za koze  -  1 kom23,56
Tip: "TEKOOP" GEPE, 20 gr za ovce -  1 kom21,13
Tip: "TEKOOP" GEPE, 20 gr za koze -  1 kom21,13
Tip: "TEKOOP" GEPE, 50 gr za ovce -  1 kom23,40
Tip: "TEKOOP" GEPE, 50 gr za koze -  1 kom23,40
Aplikator bolus  za označavanje ovaca i koza
Tip: "TEKOOP" za 1 kom390,00
Tip: "NATURAL" ALLFLEX za 1 kom325,00
Prijenosni i stacionarni čitači bolusa za označavanje ovaca i koza
Tip: "TEKOOP" APR 500E USB7.987,50
Tip: "NATURAL" RS 340  za 1 kom5.850,00
Tip: "NATURAL" Global Scan GS 110 prijenosni, džepni - 1 kom1.706,25
Ostale usluge
Izvještaj o kontroli proizvodnosti - godišnja naknada44,64
Popis o u. o. plotkinja  (obr. br. 1) - komad2,90
Popis o p. p. plotkinja  (obr. br. 2) - komad2,25
Potvrda o umjetnom osjemenjivanju  (obr. br. 3) - blok59,51
Potvrda o p. p. plotkinje  (obr. br. 4) - blok59,51
Izvješće o osjemenjenim životinjama  (obr. br. 5) - komad2,09
Izvješće o obavljenim pripustima  (obr. br. 6) - komad2,25
Ispis Potvrdnice20,00
Usluge u području farmskih sustava kvalitete
Sudjelovanje u farmskom sustavu kvalitete - junad10,00
Sudjelovanje u farmskom sustavu kvalitete - svinje1,25
Sudjelovanje u farmskom sustavu kvalitete - ovce i koze5,00

2. Rasterećenje za stočare u kunama na godišnjoj razini

NAMJENSKI TROŠKOVI - Aktivnosti koje je provodila isključivo agencijaRealizacija 2018.
TROŠKOVI U PODRUČJU RAZVOJA STOČARSKE PROIZVODNJE
Kontrola proizvodnosti - govedarstvo8.643.508,01 kn
Pregled i ocjena uzgojne valjanosti - govedarstvo315.599,66 kn
Kontrola proizvodnosti - svinjogojstvo127.902,79 kn
Pregled i ocjena uzgojne valjanosti - svinjogojstvo25.257,86 kn
Evidencija osnovnog stada - svinjogojstvo50,00 kn
Test na malignu hipertermiju22.476,38 kn
Kontrola proizvodnosti - ovce i koze772.709,91 kn
Pregled i ocjena uzgojne valjanosti - ovce i koze7.163,06 kn
Kontrola proizvodnosti - male životinje34,46 kn
Naknada za razne potvrde i identifikacijske dokumente382.794,14 kn
Registracija gospodarstva159.087,83 kn
Pregled i ocjena uzgojne valjanosti - kopitari84.917,53 kn
Naknadni upis, prijava (oždreblj, pripus. dok..) u konjogojstvu4.838,98 kn
TROŠKOVI U PODRUČJU ISPITIVANJA KAKVOĆE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Organizacija i provedba tečaja za klasifikatore0,00 kn
Organizacija i nadzor sustava klasiranja goveđih trupova55.297,78 kn
TROŠKOVI  KROZ MARKETINŠKO PROMICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE
Usluge u području marketinga poljoprivrednih proizvoda566.798,76 kn
TROŠKOVI U PODRUČJU ORGANIZACIJE I PROVEDBE SUSTAVA OZNAČAVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Troškovi   materijala za označavanje i evidenciju - govedarstvo1.948.337,99 kn
Troškovi   materijala za označavanje i evidenciju - svinjogojstvo1.197.477,46 kn
Troškovi   materijala za označavanje i evidenciju - ovce i koze2.542.514,63 kn
Troškovi  materijala za označavanje i evidenciju - male životinje80,78 kn
Troškovi  materijala za označavanje i evidenciju - kopitari126.711,98 kn
Aktivnosti koje je provodila agencija i središnji savezi
TROŠKOVI U PODRUČJU RAZVOJA STOČARSKE PROIZVODNJE
Izdavanje dokumenta o podrijetlu - govedarstvo28.522,38 kn
Naknada za uslugu prometa - govedarstvo13.999,45 kn
Izdavanje dokumenta o podrijetlu - svinjogojstvo5.100,00 kn
Naknada za uslugu prometa - svinjogojstvo19.650,05 kn
Izdavanje dokumenta o podrijetlu - ovce i koze1.177,93 kn
Naknada za uslugu prometa - ovce i koze8.078,75 kn
Izdavanje dokumenta o podrijetlu - male životinje99,20 kn
Naknada za uslugu prometa - male životinje1.783,11 kn
Izdavanje dokumenta o podrijetlu - kopitari976,00 kn
Naknada za uslugu prometa - kopitari179.019,40 kn

TOTAL 17.241.966,26 kn

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content