AGROEKOTEH

NAZIV PROJEKTA: „AGROEKOTEH – Optimizacija gospodarenja tlom i prilagodba agroekosustava i agrotehničkih mjera klimatskim promjenama“ KK.05.1.1.02.0018

KORISNIK: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

PARTNER: Fakultet agrobiotehničkih znanosti

CILJ PROJEKTA:

Povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz utjecaj klimatskih promjena na plodnost i kvalitetu tla kroz prijedlog agro-tehničkih mjera te jačanje kapaciteta za prilagodbu na području Istočno panonske i Središnje panonske podregije.

OPIS PROJEKTA:

Projektom se želi pozitivno utjecati na: a) minimaliziranje šteta u poljoprivredi uvjetovanih klimatskim promjenama; b) povećanje elastičnosti agroekosustava, tj. sposobnosti oporavka od negativnih učinaka klimatskih promjena; i c) iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena.

Elementi projekta su:

 1. Priprema i organizacija primijenjenog istraživanja
 2. Provedba primijenjenog istraživanja
 3. Jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja
 4. Diseminacija projektnih rezultata te aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama
 5. Upravljanje projektom
 6. Promidžba i vidljivost

PRIMJENJENO ISTRAŽIVANJE:

OPĆI CILJ ISTRAŽIVANJA: ISTRAŽITI I RAZVITI ODGOVARAJUĆE AGRO-TEHNIČKE MJERE PRILAGODBE UTJECAJU KLIMATSKIH PROMJENA NA PLODNOST I KVALITETU TALA.

Specifični cilj 1: Praćenje stanja plodnosti tla i usporedbu agrokemijskih pokazatelja za period 2005-2020. i 2006.-2021.

Istraživanje koje uključuje praćenje stanja plodnosti tla i usporedbu agrokemijskih pokazatelja za vremenski period 2005-2020. provodi se s ciljem uočavanja negativnih posljedica izazvanih klimatskim promjenama. Istraživanje će se provesti na poljoprivrednim površinama koje su uzorkovana od strane Centra za tlo, gdje je uzorak tla označenom GPS lokacijom analiziran u agrokemijskom laboratoriju te je na osnovu rezultata izrađena gnojidbena preporuka. Uzorkovanje tla provedeno je kroz projekte kontrole

Specifični cilj 2.: Trajno praćenje fizikalnih i kemijskih procesa u tlu na postojećim monitoring postajama nakon ciklusa od 9 godina.

Praćenje fizikalnih i kemijskih procesa bit će obavljeno na pet definiranih postaja motrenja koje su uspostavljene 2013. godine kroz istraživanje provedeno u sklopu projekta CHAIN financiranog EU sredstvima, iz programa IPA prekogranična suradnja Hrvatska-Srbija. Sukladno metodologiji za trajno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta na istim će lokacijama, na kojima su postavljene postaje trajnog praćenja, nakon 9 godina biti uspostavljen novi ciklus praćenja u svrhu uočavanje negativnih posljedica izazvanih klimatskim promjenama. Ovo ispitivanje će se provesti u 2022. godini.

Specifični cilj 3: Ispitivanja agronomske učinkovitosti agrotehničkih mjera prilagodbe i optimizacije organske i mineralne gnojidbe i navodnjavanja Provedbom vegetacijskih pokusa u kontroliranim i poljskim uvjetima.

Provedbom vegetacijskih pokusa u kontroliranim i poljskim uvjetima ispitat će se sljedeće:

 • Utjecaj organske i mineralne gnojidbe (dušik i fosfor) te kalcizacije na raspoloživost hraniva;
 • Utjecaj navodnjavanja na plodnost tla i raspoloživost hraniva;
 • Utjecaj organske gnojidbe i kalcizacije na sadržaj organske tvari (humusa) u tlu.

Stabilnost i visina prinosa osnova su isplative poljoprivredne proizvodnje, a optimizacija gnojidbe pretpostavka je ekonomske i ekološke prihvatljivosti i održivosti poljoprivrede. S druge strane, klimatska nestabilnost i promjene u vidu povećanih prosječnih temperatura i sve češćih i izraženijih odstupanja, posebice u pogledu količine i dinamike oborina, značajno utječu na potrebne agrotehničke mjere. Pored neophodne otpornosti genotipova usjeva na nedostatak i/ili suvišak vode, potrebno je optimizirati raspoloživost hraniva tijekom vegetacije.

Specifični cilj 4: Istraživanje utjecaja agrotehničkih mjera na obogaćivanje tla organskom tvari (humusom).

Istraživanje će obuhvatiti sljedeće:

 • Laboratorijske analize tla i organskih gnojiva za utvrđivanje plodnosti tla, potrebe kalcizacije i optimizaciju gnojidbe, te fertilizacijske vrijednosti organskih gnojiva za postavljanje vegetacijskih pokusa u kontroliranim uvjetima.
 • Vegetacijski pokusi – provedba vegetacijskih pokusa u kontroliranim uvjetima u različitim vrstama stresa (nedostatak ili suvišak vode, nedostatak humusa, ekstremne pH vrijednosti, nedostatak i suvišak N, nedostatak P)
 •  Biološki test utjecaja stresa na učinkovitost gnojidbe, kalcizacije i/ili navodnjavanja i neutralizacije utjecaja stresa navedenim agrotehničkim mjerama različitog intenziteta.

REZULTATI PROJEKTA:

Na temelju provedenog istraživanja predložit će se mjere za optimizaciju gospodarenja tlom i prilagodbu agroekosustava i agrotehničkih mjera klimatskim promjenama u području:

 • humizacije tala;
 • optimizacije navodnjavanja i gospodarenja vodom;
 • optimizacije gnojidbe dušikom;
 • optimizacija gnojidbe fosforom;
 • neutralizacije suvišne kiselosti tla

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.442.247,77 kn, a iznos bespovratnih sredstava koji sufinancira EU je 2.835.902,96 kn.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Provedba projekta traje 40 mjeseci od 01. veljače 2020. do 31. svibnja 2023. godine.

KONTAKTI:

 • doc. dr. sc. Krunoslav Dugalić, voditelj projekta
 • doc. dr. sc. Ivana Rukavina, koordinator projekta
 • dr. sc. Natko Klanac, financijaški menadžer
 • mr. sc. Lidija Maurović Košćak, kontakt osoba
 • e-mail: ured.ravnatelja@hapih.hr
 • telefon: +385 31 275 200

DOKUMENTI:

Projekt je sufinancirala europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Više informacija o EU fondovima na linkovima:

www.strukturnifondovi.hr, www.opzo-opkk.hr

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content