Preliminarni rezultati analiza bilja, hrane i hrane za životinje u Osijeku i okolnim naseljima

Nakon požara u objektu za gospodarenja otpadom u Osijeku inspekcije Državnog inspektorata; poljoprivredna, sanitarna i veterinarska, kontinuirano uzorkuju tlo, bilje, hranu i hranu za životinje na području nedaleko od požarišta.

Uzimajući u obzir intenzitet požara i vrstu materijala koji je gorio uzeti uzorci, njih 100, analiziraju se na sljedeće parametre: teški metali (olovo i kadmij), policiklički aromatski ugljikovodici (PAH); dioksini, furani, poliklorirani bifenili (PCB)  i organoklorirani pesticidi, a u sirovini za stočnu hranu analiziraju se: teški metali, dioksini i PCB.

Od ukupno uzetih 100 uzoraka njih 10 odnosi se na tlo, 30 uzoraka je primarnih proizvoda s polja (soja, šećerna repa, kukuruz, kadulja, djetelina i dr.), 40 uzoraka voća i povrća s tržišta (jabuke, rajčice, kupus, salata, buća, krastavci i dr.), 10 uzoraka jaja i mlijeka i 10 uzoraka stočne hrane.
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu izradila je preliminarnu procjenu rizika na temelju zaprimljenih djelomičnih rezultata analiza na kadmij, olovo i PAHove za 31 uzorak i to 20 uzoraka voća i povrća koji su uzeti s tržišta i 11 uzoraka primarnih proizvoda.

Na temelju ispitanih parametara, prema zaključku preliminarne procjene, ne postoji rizik za zdravlje potrošača ako je došlo do konzumacije analiziranih vrsta hrane.

Sukladno Zakonu o službenim kontrolama analize se provode u ovlaštenim nacionalnim laboratorijima, a dio analiza za koje u Hrvatskoj nema ovlaštenih laboratorija se obavljaju u akreditiranim EU laboratorijima.

Napominjemo kako su ovo preliminarni rezultati, a inspekcije Državnog inspektorata paralelno sa zaprimanjem rezultata laboratorijskih analiza te procjenom rizika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, poduzimaju zakonom propisane mjere. 

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content