POZIV NA TESTIRANJE NN 87/2021 neodređeno

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog 4. kolovoza 2021. u „Narodnim novinama“, broj 87/2021;

Testiranje se održava u četvrtak, 2. rujna 2021. godine u Hrvatskoj Agenciji za poljoprivredu i hranu, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, s početkom u 9 sati za sljedeća radna mjesta:

u Odjelu za koordinaciju prikupljanja uzoraka, u Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, mjesto rada Poljana Križevačka

 • tehnički suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Testiranje se održava u ponedjeljak, 13. rujna 2021. godine u Hrvatskoj Agenciji za poljoprivredu i hranu, Usorska 19, Brijest, Osijek, s početkom u 11 sati za sljedeća radna mjesta:

u Područnom uredu, Sektor područnih ureda, u Centru za stočarstvo, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, mjesto rada Osijek

 • 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Testiranje se održava u ponedjeljak, 13. rujna 2021. godine u Hrvatskoj Agenciji za poljoprivredu i hranu, Usorska 19, Brijest, Osijek, s početkom u 12 sati za sljedeća radna mjesta:

u Odjelu za biljne sorte, u Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, mjesto rada Osijek

 • stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Testiranje se održava u utorak, 31. kolovoza 2021. godine u Hrvatskoj Agenciji za poljoprivredu i hranu, Usorska 19, Brijest, Osijek s početkom u 12 sati za sljedeća radna mjesta:

u Odsjeku – Laboratorij za kemijske, fizikalne i biološke analize tla i drugih medija, u Odjelu za kemijska, fizikalna i biološka ispitivanja, u Centru za tlo, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, mjesto rada Osijek

 • stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Testiranje se održava u utorak 31. kolovoza 2021. godine u Hrvatskoj Agenciji za poljoprivredu i hranu, Usorska 19, Brijest, Osijek, s početkom u 13 sati za sljedeća radna mjesta:

u Odjelu za kemijska, fizikalna i biološka ispitivanja, u Centru za tlo, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, mjesto rada Osijek

 • tehnički suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Testiranje se održava u četvrtak, 2. rujna 2021. godine u Hrvatskoj Agenciji za poljoprivredu i hranu, Gorice 68b, Zagreb, s početkom u 9 sati za sljedeća radna mjesta:

u Odsjeku – Laboratorij za virologiju, u Odjelu za dijagnostiku i analitiku, u Centru za zaštitu bilja, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, mjesto rada Zagreb

 • stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Poziv na testiranje putem e-maila na e-mail adresu naznačenu u prijavi primit će samo oni kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te koji ispunjavaju formalne uvijete iz objavljenog natječaja. Ostali podnositelji prijava koji nisu dobili poziv na testiranje na e-mail, nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj i nisu pozvani na testiranje.

 • VAŽNO:
 • TESTIRANJE ĆE SE ODRŽATI SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 • KANDIDATI NA TESTIRANJE MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
 • NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI NA TESTIRANJE
 • MOLIMO KANDIDATE DA NA TESTIRANJE DOĐU NAJMANJE 10 MINUTA PRIJE ZAKAZANOG TERMINA

  
Sve dodatne informacije, kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/4629 249; 01/4629 240. 
 

PRAVILA TESTIRANJA

 • Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

 • Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.

Prva faza testiranja se sastoji od pisane provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.     
 

 • Za pisanu provjeru znanja kandidatima/kinjama se dodjeljuje bodovi. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su rješili/e 60% pisanog testa ​te će takvi kandidati/kinje biti pozvane na razgovor.

 • Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Povjerenstva za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni nakon pisane provjere znanja. 

 • Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili 60% pisanog djela testa
 • Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata te interese.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content