Uspješna borba s azijskom strizibubom – opasnim karantenskim organizmom ukrasnog bilja i voćaka

Azijska strizibuba (Anoplophora chinensis) prvi je puta pronađena u našoj zemlji 2007. godine u rasadniku u Turnju, u Zadarskoj županiji. To je je karantenski štetni organizam, podrijetlom iz Azije, koji se nalazi na EPPO A2 listi, a napada više od 100 vrsta bjelogoričnog drveća i grmlja, te nekoliko voćnih vrsta od kojih su mnoge u velikoj mjeri zastupljene u Hrvatskoj.

Štetnik napada zdrava i vitalna stabla koja nisu pokazivala znakove fiziološkog slabljenja. Ona vrlo brzo, djelovanjem ličinki, tijekom nekoliko godina uzastopnim napadima propadaju i u konačnici se posuši čitavo stablo. Značajno je navesti da štetnik uzrokuje brže propadanje mladih stabala u urbanim sredinama, parkovima i drvoredima, a moguće su štete i u šumama. Najčešći unos u zemlje u kojima je potvrđena azijska strizibubaje uvozom zaraženih hortikulturnih biljaka i bonsai biljkama iz zemalja u kojima je štetnik prisutan te rjeđe međunarodnim transportom drvenog materijala za pakiranje  iz Kine i drugih zemalja Dalekog istoka.

Ministarstvo poljoprivrede financiralo je veliku akciju eradikacije (potpunog iskorijenjivanja) ovog opasnog karantenskog organizma tijekom 2014. godine unutar zaraženih područja koja su obuhvaćala javne površine u Turnju i Sv. Filipu i Jakovu, te u privatnim vrtovima i okućnicama, kampovima s mnogim domaćinima štetnog organizma (slika 1 i 2 ). Provedena mjera iskorjenjivanja azijske strizibube obavljena je u skladu s Provedbenom Odlukom Komisije 2012/138/EU o hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma – Anoplophora chinensis (Forster), koja je izmijenjena i dopunjena Provedbenom odlukom Komisije 2014/356/EU, i s Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube. Provedena je i je informativna kampanja (slika 3) koja je rezultirala i reakcijom lokalnog poljoprivrednog poduzeća  te povratnom informacijom o simptomima napada na američkoj borovnici Vaccinium corymbosum (slika 4) u 2019. godini gdje je prikupljeno 26 uzoraka koji su bili pozitivni na štetni organizamA. chinensis, te još šest uzoraka prikupljenih s javnih i privatnih površina, sa stabala javora, u Biogradu n/Moru. Na mjestima novih nalaza provedene su mjere eradikacije u skladu s Provedbenom Odlukom, a ona je uključivala sječu stabala javora, uklanjanjem korijenja te usitnjavanjem biljnih dijelova i njihovim kontroliranim spaljivanjem na za to predviđenom mjestu, ukupno je uništeno devet stabala vrste javor (Acer spp.) i 7000 komada biljaka američke borovnice uz poduzimanje potrebnih preventivnih mjera.

Slika 1. Eradikacija – azijske strizibube – Anoplophora chinensis 2014. (foto: Andrija Vukadin)
Slika 2. Strojno usitnjavanje (čipsiranje) – biljnih dijelova 2014. (foto: Andrija Vukadin)
Slika 3. Informiranje javnosti 2014. (foto: Andrija Vukadin)

Upravo u demarkiranom području u sklopu programa posebnog nadzora obavljen je veći dio nadzora u 2020. godini u čijoj provedbi sudjeluju HAPIH –ov Centar za zaštitu bilja, DIRH – Fitosanitarna inspekcija i Hrvatski šumarski institut. Unutar demarkiranog područjaprikupljena je većina planiranih uzoraka za laboratorijske analize. Rezultatima analiza svih do sada prikupljenih uzoraka nije potvrđena nazočnost ovog opasnog karantenskog organizma, a svi analizirani uzorci bili su negativni.

Važnu ulogu u provođenju programa, pronalasku i otkrivanju ovog opasnog karantenskog organizma, dijagnostici službenih uzoraka, te stručnoj preporuci resornom Ministarstvu poljoprivrede i DIRH-u oko provođenja hitnih mjera za suzbijanje i sprečavanje širenja štetnog organizma imao je HAPIH-ov Centar za zaštitu bilja.

S obzirom na biologiju štetnika važno je nastaviti praćenje simptoma i u idućim godinama iz razloga što ovaj štetni organizam veći dio života provodi zaštićen unutar stabla, a vidljivi simptomi napada u obliku piljevine uočljivi su tek kada je šteta već učinjena.

Slika 4. Odrasli oblik azijske strizibube američkoj borovnici Vaccinium corymbosum 2019. (foto: Andrija Vukadin)

Više o azijskoj strizibi

Azijska strizibuba može oštetiti i uzrokovati velike materijalne gubitke na lokalitetima u kojima se udomaći, te je stoga svrstana u skupinu karantenskih štetnih organizama.

Štete koje nastaju djelovanjem ličinki na sadnicama u početku uzrokuju njihovo slabljenje, osjetljivost stabala na bolesti i oštećenja vjetrom, a kod jačih napada i kasnijeg razvojnog stadija ličinki uzrokuju potpuno sušenje i propadanje stabala, te odumiranje različitih vrsta drveća i grmlja.

Propadanje stabala zbog djelovanja azijske strizibube u parkovima, drvoredima kao i u prirodnim šumama veliki gospodarski, materijalni i sociološki gubitak, a u konačnici uzrokuje smanjenje i nestanak biološke raznolikosti.

Pojava i širenje štetnika

Znatnim povećanjem međunarodnog prometa biljnog materijala i otvaranjem tržišta azijskih zemalja osobito, Kine, Japana i Republike Koreje posljednjeg se desetljeća dramatično povećao i broj unosa i širenja opasnih karantenskih štetnih organizama među kojima kukaca na prvom mjestu. Ulaskom Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) te približavanjem svjetskim i europskim asocijacijama, uvelike se, kod nas, povećao promet svih vrsta proizvoda, bilja i biljnih dijelova, drvene ambalaže ili drvenog materijala za pakiranje koji predstavljaju predmet nadzora zbog sprječavanja unosa i širenja karantenskih štetnih organizama.

Uvođenjem novog sustava biljnih putovnica uz sadni materijal za biljke domaćine azijske strizibube unutar Hrvatske, Europske unije i trećih zemalja znatno će smanjiti rizik od unosa ovog karantenskog organizma.

Na području EPPO regije nalazi azijske strizibube do sada su zabilježeni u Italiji 2000., u Francuskoj 2003., u Nizozemskoj 2007. godine, a u narednim godinama bilo ih je i u drugim zemljama. Od svih navedenih unosa upravo se slučaj Italije danas smatra najproblematičniji i vrlo je vjerojatno da će se dinamika njena širenja nastaviti usprkos opsežnim poduzetim mjerama unutarnje karantene, tj. nadzora i sprječavanja širenja. Unos azijske strizibube ugrožava prirodni šumski ekosustav kao i urbano zelenilo. Svakako, klimatski uvjeti moraju odgovarati za razvoj i udomaćenje ovog štetnog organizma, a oni su se pokazali pogodni za razvoj štetnog organizma u Republici Hrvatskoj.

Međunarodna trgovina zaraženim sadnim materijalom i drvenim materijalom za pakiranje, razlog je sve češćeg otkrivanja ovog karantenskog organizma na području EU.

Štete uzrokuju ličinke azijske strizibube koje se ubušuju i prave široke hodnike unutar živućih stabala navedenih domaćina. Ženka najčešće odlaže jaja u donjem dijelu debla u visini korijenova vrata, a ponekad odlaže jaja na korijenu koji dijelom viri iznad površine tla. Nije isključeno ni pojedinačno, sporadično, odlaganje jaja na višim dijelovima stabla, što dokazuje nalaz jedne ličinke na oko 2 m visine na sadnici lagerstremije u 2011. godini, u nadziranom rasadniku prvog nalaza ovoga karantenskog štetnika u Hrvatskoj.

Slika 5. Široki hodnici nastali djelovanjem ličinki i potpuno sušenje stabla 2014. (foto: Andrija Vukadin)

Simptomi napada

Prvi znaci napada azijske strizibube vrlo su karakteristični, ali ih je najčešće vrlo teško uočiti u gustim sklopovima biljaka (drveće, grmlje i druge biljke domaćini) obraslim korovom. Najčešće se na donjem dijelu debla uočava pojava piljevine, okrugle i velike izlazne rupe promjera 1 cm te imaga koja se u početku dohranjuju do spolne zrelosti mladim listovima, peteljkama i korom mladih izbojaka. Štete koje nastaju djelovanjem ličinki na zdravim sadnicama drveća i grmlja u početku uzrokuju njihovo slabljenje kao i osjetljivost stabala na uzročnike biljnih bolesti i oštećenja vjetrom, a kod jačih napada u konačnici uzrokuju potpuno sušenje stabala (slika 5).

U slučaju sumnje na prisutnost ovog karantenskog štetnika obratite se Sektoru za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor Državnog inspektorata Republike Hrvatske ili Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu – Centru za zaštitu bilja na sljedeće kontakte: fitosanitarna.inspekcija@dirh.hr i 01 2375 100 ili andrija.vukadin@hapih.hr i 091 3361 089.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content