Održan godišnji sastanak predstavnika ovlaštenih laboratorija za ispitivanje plodnosti tla

U ožujku 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji u članku 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu definira poslove zaštite poljoprivrednog zemljišta za koje je nadležna Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), odnosno njen Centar za tlo koji je referentni laboratorij za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta. 

Podzakonskim aktima propisana je metodologija za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, sadržaj informacijskog sustava za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, zadaće referentnog laboratorija te uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji koji sudjeluju u provedbi.

Kao referentni laboratorij, Centar za tlo prikuplja podatke o analizama tla od ovlaštenih laboratorija. U GIS bazu podataka uneseno je više od 70.000 analiza. Prikupljeni su i opći podaci o lokacijama uzorkovanja koji obuhvaćaju administrativne, lokacijske, geografske i ostale podatke. Lokacije uzimanja uzoraka tla korisnici obavezno geopozicioniraju uzimajući referentne točke (GPS koordinate). 

Slika 1. Vizualizirani podaci o uzorcima tla

S ciljem unaprjeđenja provedbe ispitivanja plodnosti tla na području RH, 13. travnja 2022. godine organiziran je treći sastanak na koji su pozvani predstavnici ovlaštenih laboratorija. 

Ovlaštenje za poslove praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta posjeduje 11 laboratorija u RH i to:

 1. EUROINSPEKT- CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb, 
 2. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, AGRONOMSKI FAKULTET, Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja,  
 3. LABOSAN d.o.o. laboratorijska analiza uzoraka, Odjel Laboratorija u Virovitici,  
 4. INSPECTO d.o.o. Đakovo,
 5. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA Fakultet agobiotehničkih znanosti Osijek,  Laboratorij Zavoda za agroekologiju, 
 6. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, AGRONOMSKI FAKULTET, Analitički laboratorij Zavoda za opću proizvodnju bilja, 
 7. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, AGRONOMSKI FAKULTET, Analitički laboratorij Zavoda za melioracije, 
 8. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, AGRONOMSKI FAKULTET, Analitički laboratorij Zavoda za pedologiju, 
 9. KUTJEVO d.d., Agrokemijski laboratorij, 
 10. VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE KRIŽEVCI, Agrokemijski laboratorij, 
 11. REGIONALNI CENTAR ZA BIOTEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ, Brodsko-posavske županije. 

Na sastanku je potvrđena dobra suradnja između referentnog i ovlaštenih laboratorija te spremnost na daljnje unaprjeđenje suradnje. Prezentirani su podaci iz 2021. godine te je naglašeno kako je potrebno uložiti dodatne napore vezano uz označavanje geografskih koordinata (GPS uređajem ili pomoću geotagirane fotografije). 

Cilj objedinjavanja podataka je dobiti što preciznije podatke koji će biti dio informacijskog sustava za zaštitu poljoprivrednog zemljišta. Po prvi puta pokrenuto je međulaboratorijsko poredbeno ispitivanje (MPI) kojim ovlašteni laboratoriji demonstriraju tehničke kompetencije i prate kvalitetu rezultata. MPI će identificirati eventualne probleme u laboratorijima na osnovu kojih će se inicirati popravne aktivnosti. Ovlaštenim laboratorijima podijeljeni su uzorci tla s ciljem unapređivanja sustava.

Na sastanku su prezentirana iskustva Centra za tlo u provedbi mjere Mjere 10.1.17 i predstavljene posljednje promjene sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu.

Prof. dr. sc Zdenko Lončarić prezentirao je podatke iz Mjere 10.1.17. vezane uz rezultate analiza stajnjaka i gnojovke i važnost plana gnojidbe.

Prof. dr. sc. Marija Romić predstavila je aktivnosti GSP/ESP i GLOSOLAN i inicirala uspostavu nacionalne mreže laboratorija za tlo. Globalna laboratorijska mreža za tlo (GLOSOLAN) osnovana je 2017. godine kako bi se izgradili i ojačali kapaciteti laboratorija za analizu tla i odgovorilo na potrebu za usklađivanjem analitičkih podataka o tlu. Usklađivanje metoda, mjernih jedinica, podataka i informacija ključno je za pružanje pouzdanih i usporedivih informacija između zemalja, što će omogućiti stvaranje novih usklađenih skupova podataka o tlu.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content