Novi zakon o održivoj uporabi pesticida uvodi vjerodajnice

Dana 19. travnja ove godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine 46/2022). Novi zakon zamijenio je onaj do tada važeći, koji je donesen 2014. godine. 

Kao i u starom zakonu, novi zakon ima za cilj postizanje održive uporabe pesticida. Održivom uporabom pesticida postiže se smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida. Osigurava se visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštita okoliša i očuvanje biološke raznolikosti. Konačno, postizanje održive uporabe pesticida pridonosi postizanju održive i konkurentne poljoprivrede u Hrvatskoj. 

Iako je Republika Hrvatska i starim zakonom preuzela sve stroge propise i visoke standarde Europske unije u području održive uporabe pesticida, novi zakon je posebno aktualan u ozračju europskog Zelenog plana. To je vrlo ambiciozna EU strategija kojom se nastoji postići „zelena tranzicija“ Unije, te predstavlja sveobuhvatan pristup rješavanju problema klimatskih promjena i zaštite okoliša. Krajnji cilj tog plana je postići klimatsku neutralnost do 2050. godine, što će donijeti velike promjene u društvu i gospodarstvu Unije. Europski Zeleni plan najambicioznija je, najsustavnija i svakako najozbiljnija strategija tog tipa u svijetu. Kao takav, trebao bi pružiti svjetski putokaz kako se može očuvati našu planetu i stvoriti moderno, napredno društvo koje će buduće generacije baštiniti i dalje razvijati. 

Jedan od važnih elementa u europskom Zelenom planu svakako je poljoprivreda. Korištenje kemijskih pesticida u poljoprivredi odavno je prepoznato kao izvor onečišćenja okoliša, ugroza za zdravlje ljudi te rizik za oprašivače i brojne druge organizme. Zbog takvih negativnih posljedica, propisuju se posebna pravila glede prodaje, skladištenja i korištenja tih kemikalija. Propisanim pravilima se sprječavaju ili smanjuju spomenuti rizici koji proizlaze iz uporabe pesticida. Naravno, jednako je važno u isto vrijeme voditi računa i o samim poljoprivrednicima. Poljoprivrednim proizvođačima moraju biti na raspolaganju učinkoviti alati za sprječavanje šteta koje korovi, biljne bolesti i štetnici uzrokuju u njihovim usjevima i nasadima. U protivnome, poljoprivrednici će trpjeti gubitke u proizvodnji i smanjivat će se dohodovnost poljoprivredne proizvodnje. 

Za sve one koje novi zakon dotiče vrijedno je navesti neke važne promjene u odnosu na stari zakon. Najvažnije promjene odnose se na izobrazbu o održivoj uporabi pesticida. Sustav izobrazbe se pojednostavljuje. Uvode se iznimke od pohađanja izobrazbe. Diplomirani inženjeri, prvostupnici i magistri struke agronomije ili šumarstva koji su u okviru studija položili predmete iz zaštite bilja mogu postati profesionalni korisnici, distributeri ili savjetnici bez pohađanja izobrazbe. Tečajevi strukovnog osposobljavanja koje organizira ili odobrava Ministarstvo poljoprivrede mogu zamijeniti dopunsku izobrazbu. Zakonom se planira izrada novog priručnika o sigurnom rukovanju i primjeni sredstava za zaštitu bilja. Ovlaštenje za provedbu izobrazbe dobili su Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu te ustanove koje ovlasti Ministarstvo poljoprivrede na temelju njihovog zahtjeva i prijave. 

Jedna od važnijih promjena u odnosu na stari zakon je ukidanje iskaznica za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike, uz iznimku prijelaznog razdoblja. Novim zakonom uvode se tzv. vjerodajnice, koje će glasiti na osobu i kao takve biti pohranjene u Fitosanitarni informacijski sustav (FIS). Distributeri i prodavači pesticida morat će imati odgovarajuću oprema za elektroničku registraciju kupaca i prodavača te za dostavu podataka o prodanim količinama u FIS. Novi zakon detaljno opisuje uvjete i obveze u pogledu objekata i prostorija u kojima se pesticidi skladište, prodaju ili izdaju. 

Nadalje, detaljnije opisuje preglede uređaja za primjenu pesticida, obveze vlasnika uređaja, kao i obveze ovlaštenih ispitnih stanica koje vrše kontrolu tih uređaja. Slično starom zakonu iz 2014. godine, novi zakon propisuje da primjena pesticida iz zraka nije dopuštena, uz moguće iznimke. Postupak procjene rizika i mogućnost davanja odobrenja za primjenu pesticida iz zraka je detaljnije propisana. 

Novi zakon uvodi poseban članak u kojem se propisuje zaštita pčela i divljih oprašivača. Članak izričito navodi kako je u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena primjena pesticida opasnih za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbara i solitarne pčele. Također, detaljno su propisani uvjeti primjene pesticida na javnim zelenim površinama. 

Novi zakon izričito navodi kako je kod korištenja pesticida obavezna primjena općih načela integrirane zaštite bilja. Ministarstvo će poduzimati mjere za poticanje zaštite bilja sa smanjenom uporabom pesticida. Primjerice, planira se uvođenje demonstracijskih farmi za integriranu zaštitu bilja. 

Kako je uobičajeno, završni dio novoga zakona propisuje inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. Od prekršajnih odredbi može se izdvojiti njih nekoliko koje se odnose na fizičke osobe. Kazna od 2.000 do 5.000 kuna propisana je ako fizička osoba korisnik pesticida posjeduje, drži ili primjenjuje pesticid koji nije registriran u Republici Hrvatskoj, nema valjano rješenje o registraciji ili je istekao njegov rok za primjenu zaliha. Jednaka visina novčane kazne propisana je ako korisnik ne poduzima mjere radi zaštite vodnog okoliša i vode za piće, ako ne provodi mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida, ako ne koristi zaštitna sredstva, ne čuva pesticide kako je propisano, ne postupi pravilno s praznom ambalažom ili ne primjenjuje opća načela integrirane zaštite bilja. Razumljivo, kazne su veće za pravne osobe i fizičke osobe obrtnike. 

Usporedo s novim zakonom razvija se i novi, unaprijeđeni Fitosanitarni informacijski sustav u Ministarstvu poljoprivrede. Novi zakon o održivoj uporabi pesticida trebao bi pružiti pravni temelj koji će osigurati najviše standarde u zaštiti okoliša, zdravlja ljudi i životinja, a istovremeno omogućiti održivi razvoj i napredak domaće poljoprivredne proizvodnje.       

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content