Inspekcije DIRH-a uzorkuju bilje, hranu i hranu za životinje u Osijeku i okolnim naseljima

Inspekcije Državnog inspektorata; poljoprivredna, sanitarna i veterinarska u ovim trenucima obavljaju preliminarna uzorkovanja bilja, hrane i hrane za životinje na području koje se nalazi nedaleko od požarišta u Osijeku, a u cilju utvrđivanja onečišćenja teškim metalima, policikličkim aromatskim ugljikovodicima i Dioksinima –DL-PCB; PFAS-ove.

Naime, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu odredila je lokacije s kojih će se uzeti uzorci za laboratorijsku analizu prema procijeni rizika. Tako je u tijeku uzimanje uzoraka na sljedećim lokacijama; Brijest, Antunovac, Ivanovac, Ernestinovo, Laslovo, Čepin, Šodolovci, Ada i Tenja.

Uzimanje uzoraka odvijat će se kontinuirano u narednom razdoblju te će se prema dobivenim rezultatima i procjeni rizika povećavati broj postupanja nadležnih inspekcija.

Konkretno, sanitarna inspekcija Državnog inspektorata kontrolira hranu (voće i povrće podrijetlom sa navedenih lokacija) na tržnicama u Osijeku, Đakovu i Čepinu te na OPG-ima koji se nalaze na navedenom području.

Poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata provodi uzorkovanja biljnog materijala: ratarskih kultura te voća i povrća, koje se nalazi na poljoprivrednim površinama.

S obzirom na moguća zagađenja hrane za životinje u tijeku je i početno (nulto) ispitivanje uzetih uzoraka hrane za životinje; krmiva, silaže i/ili sjenaže na farmama i u mješaonicama hrane za životinje u sušarama i silosima, prije procesa sušenja u objektima sušara ili skladištenje. Nakon provedenih početnih ispitivanja veterinarska inspekcija Državnog inspektorata kontinuirano će provoditi kontrole proizvoda životinjskog podrijetla (mlijeko, sir, meso, proizvodi od mesa, jaja i dr.).

Inspekcije Državnog inspektorata; poljoprivredna, sanitarna i veterinarska po dobivenim rezultatima laboratorijskih analiza poduzimat će daljnje mjere.

Izvor: DIRH

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content