Hrvatska koristi 50 % manje pesticida od EU prosjeka!

Hrvatska koristi upola manje pesticida po hektaru, točnije 1,04 kg/ha, dok prosjek Europske unije iznosi 2,05 kg/ha*. Navedeno je rezultat kontinuiranog rada Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, s ciljem povećanja konkurentnosti naše proizvodnje uz održivo korištenje resursa, u skladu s ciljevima Strategije „Više od farme“ Ministarstva poljoprivrede. 

Nadalje, novi Zakon o održivoj uporabi pesticida, koji je stupio na snagu u travnju ove godine, donosi poboljšanja i jasne, stroge kriterije prilikom uporabe sredstava za zaštitu bilja. Primjerice, Zakonom su uvedene striktne obveze korisnicima s ciljem zaštite pčela i divljih oprašivača, kao i prilikom primjene pesticida na javnim zelenim površinama.

Također, Ministarstvo poljoprivrede već niz godina provodi i financira mjere kojima se unaprjeđuje okolišna održivost poljoprivredne proizvodnje. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu uključena je u dijalog sa svim dionicima u svrhu promicanja ciljeva europskog Zelenog plana pa tako i održive uporabe pesticida.

STROG SUSTAV ODOBRAVANJA I KONTROLE

Europska unija ima i jedan od najstrožih sustava za odobravanje i kontrolu pesticida na svijetu, a samim time i Republika Hrvatska. U prilog navedenom ide i činjenica da se smanjuje broj kemijskih aktivnih tvari odobrenih na EU razini, dok raste broj aktivnih tvari niskog rizika.

Posljednjih se godina povećala i kompleksnost ocjene dokumentacije i procjene rizika za potrebe registracije sredstava za zaštitu bilja, jednako kao i broj studija koje je potrebno dostaviti kako bi se dokazala sigurna primjena sredstava za zaštitu bilja. To je dovelo do zabrane ili neproduljivanja odobrenja primjene brojnih aktivnih tvari, a samim time i sredstava za zaštitu bilja.

Naime, prije odobrenja aktivnih tvari na EU razini, kao i prije stavljanja sredstva za zaštitu bilja na tržište bilo koje države članice, provodi se postupak odobravanja čiji je sastavni dio ocjena dokumentacije i procjena rizika kojom se mora dokazati visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja, kao i okoliša, pri čemu se posebna pozornost posvećuje zaštiti ranjivih skupina stanovništva, uključujući trudnice, dojenčad i djecu.

Prema tome, pri provedbi aktivnosti iz Strategije „Od polja do stola“ potreban je uravnotežen pristup uzimajući u obzir ekonomsku, društvenu i ekološku dimenziju poljoprivredno-prehrambenih sustava i prehrambenu sigurnost stanovništva.

Ministarstvo poljoprivrede i HAPIH imaju koordiniran i ujednačen pristup u kreiranju i provedbi svih propisa.

Moramo uzeti u obzir kako danas i klimatske promjene utječu na pojavu štetnih organizama, na koje moramo biti spremni, iznaći rješenja za njihovo suzbijanje i pravovremeno pomoći našim poljoprivrednicima. Stoga HAPIH nadzor radi kontinuirano i intenzivno, zajedno s Ministarstvom poljoprivrede.

HRVATSKA – JEDINA UZ ŠPANJOLSKU NA PODRUČJU EU PROVODI NEPESTICIDNU SIT TEHNIKU SUZBIJANJA ŠTETNIKA

HAPIH, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, podupire i provodi biološke metode za suzbijanje štetnika.

Spomenimo pri tome npr. SIT tehniku („Sterile Insect Technique“) – biološku mjeru suzbijanja štetnog organizma agruma sredozemne voćne muhe, koja se u dolini rijeke Neretve, kontinuirano provodi od travnja 2010. godine. Ova tehnika je kao mjera suzbijanja prihvatljivija za okoliš te se može smatrati jednom od  postupanja u skladu s odredbama europskog Zelenog plana.

Primjenom SIT tehnike smanjuje se primjena kemijskih mjera suzbijanja, kao i prirodna populacija navedenog štetnog organizma, a samim time i štete na agrumima, uključujući mandarinu kao jednu od strateški najznačajnijih kultura na razini Republike Hrvatske.

Navedeni program u Hrvatskoj nalazi se na čelu među primjerima uspješnog programa nepesticidnog suzbijanja uz Španjolsku, Izrael i Južnoafričku Republiku. Tome svjedoči i činjenica kako su u dolini Neretve održani i treninzi FAO/IAEA za 12 država članica, s predavačima iz Južnoafričke Republike, Izraela, Austrije, Španjolske, Meksika, Mauricijusa i Hrvatske te su doktorandi iz više država boravili mjesec dana na programu u Opuzenu.

 „Program provedbe SIT tehnike predstavlja drugi ovakav program na području Europe, a o kompleksnosti provedbe u smislu stručne platforme i zahtjevne organizacije svjedoči činjenica da niti zemlje u kojima je u velikoj mjeri razvijena proizvodnja agruma nisu implementirale ovaj oblik suzbijanja, “ zaključuje dr.sc. Zdravka Sever, voditeljica HAPIH-ovog Centra za zaštitu bilja.

*Izvor EUROSTAT

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content