Program

[language-switcher]
1. DAN – ponedjeljak, 6. lipnja
09:00 – 10:00 Prijava sudionika
10:00 – 10:15Uvodna riječ
dr. sc. Darja Sokolić, ravnateljica HAPIH-a
10:15 – 11:00Pozdravne riječi organizatora, pokrovitelja i visokih uzvanika
11:00 – 11:30Pauza za kavu-čaj / Izjave za medije
11:30 – 13:00OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SIGURNOSTI HRANE

Okrugli stol:
Učinkovit sustav kontrole hrane u službi zaštite zdravlja potrošača

Moderator: Andrija Jarak

Sudionici Okruglog stola:
dr. sc. Darja Sokolić, ravnateljica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu
mr. sc. Tatjana Karačić, dr. med. vet., ravnateljica Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstvo poljoprivrede RH
prim. Vera Katalenić Janković. dr. med. pomoćnica ministra, Ministarstvo zdravstva RH
Branka Butković, rukovoditeljica sustava upravljanja, Ledo plus d.o.o.
Martina Završki, Špajz, restoran zdrave prehrane
Vedran Stapić, Agroklub 
Ružica Vazdar, načelnica Sektora sanitarne inspekcije DIRH-a
Gordan Jerbić, načelnik Sektora za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane DIRH-a

Slido pitanja
13:00 – 14:00Ručak
14:00 – 15:30Sekcija 1. Prikupljanje i obrada podataka – iskustva i budući izazovi 
Moderator: Jasenka Petrić i Adrijana Jurilj
14:00 – 14:15Izvori podataka za procjenu rizika – trenutno stanje i izazovi pred nama
dr. sc. Dražen Knežević, Centar za sigurnost hrane, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
14:15 – 14:30Veliki podaci i umjetna inteligencija: prilike za antropocentričnu umjetnu inteligenciju u regulatornoj znanosti
Didier Verloo, Europska agencija za sigurnost hrane 
14:30 – 14:45Pregled istraživanja prehrambenih navika u Hrvatskoj prema EU Menu metodologiji 
Martina Pavlić, Centar za sigurnost hrane Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
14:45 – 15:00Aktualni podaci o rezultatima smanjenja unosa kuhinjske soli putem prehrane u Republici Hrvatskoj
akademik Bojan Jelaković, Klinički bolnički centar Zagreb
15:00 – 15:15DRV finder – Interaktivni alat za pretraživanje referentnih prehrambenih vrijednosti
Iva Dorić, Centar za sigurnost hrane, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
15:15 – 15:30Rasprava i zaključci 1. dana konferencije
2. DAN – utorak, 7. lipnja
08:30 – 09:00Prijava sudionika
09:00 – 10:30Sekcija 2. Procjena rizika – aktualnosti i trendovi 1. dio
Moderator: Sanja Miloš, Danijela Stražanac
09:00 – 09:15Klimatske promjene kao pokretač novih rizika za sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje biljaka, životinja i prehrambenu kvalitetu
Angelo Maggiore, Europska agencija za sigurnost hrane
09:15 – 09:30Mikotoksini u hrvatskim tradicionalnim mesnim proizvodima – procjena izloženosti konzumenata
dr. sc. Brigita Hengl, Centar za sigurnost hrane, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
09:30 – 09:45Mikroorganizmi u jačanju zdravlja, sigurnosti i vrijednosti hrane
dr. sc. Deni Kostelac, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
09:45 – 10:00Postignuća i rezultati u području istraživanja/praćenja sigurnosti i kvalitete hrane NZJZ A. Štampar 
dr. sc. Sandra Šikić, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar
10:00 – 10:15Sigurnost vode – sigurnost hrane
prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek
10:15 – 10:30Rasprava
10:39 – 11:00Pauza za kavu i snack
11:00 – 13:00Sekcija 3. Procjena rizika – aktualnosti i trendovi 2. dio
Moderator: Brigita Hengl, Martina Jurković
11:00 – 11:15Etilen-oksid – „case by case“ pristup u službi zaštite potrošača i sigurnosti hrane
dr. sc. Iva Pavlinić Prokurica, Centar za zaštitu bilja, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
11:15 – 11:30Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u hrvatskoj populaciji – preliminarni rezultati
dr. sc. Veda Marija Varnai, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
11:30 – 11:45Procjena izloženosti teškim metalima u svrhu rangiranja rizika 
dr. sc. Dražen Knežević, Centar za sigurnost hrane, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 
11:45 – 12:00Službena kontrola specija arsena u dječjoj hrani na bazi riže i proizvoda od riže
dr. sc. Bernardo Marciuš, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
12:00 – 12:15Nove genomske metode – trenutni status i izazovi
dr. sc. Renata Hanzer, Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
12:15 – 12:30Komunikacija o znanosti –  kampanja „EU bira sigurnu hranu“
dr. sc. Jasenka Petrić, Centar za sigurnost hrane Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
12:30 – 12:45Rasprava
12:45 – 13:00Zaključci 2. dana konferencije
13:00 – 14:00Lagani ručak

U dnevnom redu navedeni su predavači, a u Zborniku sažetaka svi autori.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content