Najava 22. savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj – web konferencija

22. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj održat će se 25. studenog 2020. godine (srijeda), putem Zoom Meeting-a. U sklopu savjetovanja održati će se i predstavljanje rezultata ocjene s 21. izložbe hrvatskih ovčjih i kozjih sireva.