Procjena uzgojnih vrijednosti u Hrvatskoj
Nacionalni obračun UV srpanj 2022
 
Goveda

DW SIM HOL USR
Obračun UV              
Nacionalni Konvencionalni HRV 2. redovni obračun 2201 07.2022.
    1. redovni obračun 2201 03.2022.
    2. redovni obračun 2102 11.2021.
    1. redovni obračun 2101 06.2021.
    1. redovni obračun 2001 10.2020.
    2. redovni obračun 1902 11.2019.
    1. redovni obračun 1901 03.2019.
    2. redovni obračun 1802 10.2018.
    1. redovni obračun 1801 02.2018.
Međunarodni MACE IB 3. redovni obračun 173r 12.2017.      
    3. redovni obračun 153r 12.2015.      
    2. redovni obračun 152r 08.2015.      
    1. testni obračun 151t 01.2015.      
  Genotipizacija teladi DEU   2022.    
      2021.    
      2020.      
      2019.      
      2018.      
Kalendar            
Novosti            
Publikacije Radovi vezani na selekciju goveda          
               
Legenda              
  Obračun UV : Populacije :          
UV=uzgojna vrijednost HRV=nacionalni HOL=holstein+crveni holstein          
gUV=genomska UV IB=međunarodni - Interbull SIM=simentalska          
DW=izveštaji MACE=međunarodni - konvencionalni (IB)            
USR = korisnik DEA=mđunarodni - genomski (DEU SIM)            
  DEH=mđunarodni - genomski (DEU HOL)            

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Centar za stočarstvo
Obrada: 14 srpanj 2022
Zadnja promjena: 29 srpanj 2022 u 9:19